Världens första CO₂-positiva datacenter

Genom en kombination av avancerat designtänkande och intelligent integration med närliggande energi-ekosystem har vi skapat ett banbrytande datacenterkoncept. EcoDataCenter är världens första CO₂-positiva datacenter. Se videon nedan hur det fungerar.

100% förnybar grön el

Elen som finns tillgänglig på EcoDataCenter i Falun är kommer till 100% från förnybara källor, som vind- och vattenkraft. De har extremt låga CO₂-utsläpp under sin livscykel och en mycket konkurrenskraftig energikostnad. Vi är anslutna till stora regionala vattenkraftverk, närliggande vindkraftparker och en kraftvärmeanläggning som ligger bredvid vårt datacenter.

Läs mer

Överlägsen Power Usage Effectiveness (PUE)

El- och kylsystem har utformats med högsta möjliga energieffektivitet. Resultatet är en utomordentligt bra energieffektivitetsfaktor för en Tier IV-anläggning, med en PUE (Power Usage Effectiveness = Energiförbrukning för IT (kW) / Total energiförbrukning (kW)) så låg som vid 1,15.

Läs mer

Effektiv värmeåtervinning

Värme från servrar i ett datacenter återanvänds normalt inte utan släpps ut i datacentrets omgivning och skapar en ”värmeö”. Våra datacenter tar istället tillvara all överskottsvärme (ERE – Energy Reuse Effectiveness). De är integrerade i större energi-ekosystem där värmen från datacentret återanvänds för uppvärmning av byggnader och som värme till industriella processer. Ett paradigmskifte för en hållbar framtid.

Läs mer
Climate+Positive+2.jpg

Världens första CO₂-positiva datacenter

Vår gröna el, enastående bra PUE och ERE är grunden till hur vi har kunnat åstadkomma världens första klimatpositiva datacenter: Överskottsvärmen transporteras med ett minimalt energitapp till Falu Energi & Vatten och bidrar positivt till värmekraftverket: Pelletsfabriken hålls igång fler veckor per år och minskar användandet av eldning med gas och olja under årets kallaste veckor. Besparingen är ca 700-800 timmar per år av drift med fossila bränslen. Det är mer än de totala CO₂-utsläppen från effekten av datacentret under ett år. Dessutom; genom att EcoDataCenter tillför värmekraftverket så stora mängder energi kan också produktionen av el ökas. På så sätt får Falu Energi & Vatten en mer effektiv produktion av el och kan skjuta investeringar i nya kostsamma pannor på framtiden. Nettoeffekten är alltså en minskning av de totala CO₂-utsläppen.
Sedummatta-n%C3%A4rbild-2%5B1%5D.jpg

LEED™ Platinum

EcoDataCenter avser att uppnå LEED™ (Leadership in Energy and Environmental Design) Platinum-certifiering för Datacenter-byggnaderna i Falun. Våra byggnader har ett grönt tak som är bra för energibesparing och förbättrad termisk prestanda för byggnader. Vegetationen minskar temperaturen i byggnader, ger en CO₂-reduktion och minimerar stormvattenpåverkan samt ökar takets hållbarhet.
fgas_logo.jpg

Framtidsanpassad för F-Gas

EcoDataCenters kylsystem är unikt genom att inte använda några höga GWP-kylmedel alls. Den globala uppvärmningspotentialen (GWP) är ett relativt mått på hur mycket värme växthusgaser fäller i atmosfären. Vi använder kylmedel som har en GWP på 0 eller 1, jämfört med 1300-1700 för kylmedel som R134A och R410A som används idag. Vi uppfyller redan nu F-gasförordningen som antagits av EU för att kontrollera utsläpp från fluorerade växthusgaser (F-gaser). Att bidra till en bättre och mer hållbar värld är ett av våra absolut viktigaste åtaganden.