Världens första CO₂-positiva datacenter

Genom en kombination av avancerat designtänkande och intelligent integration med närliggande energi-ekosystem har vi skapat ett banbrytande datacenterkoncept. EcoDataCenter är världens första CO₂-positiva datacenter. Se videon nedan hur det fungerar.

100% förnybar grön el

Elen som finns tillgänglig på EcoDataCenter i Falun är kommer till 100% från förnybara källor, som vind- och vattenkraft. De har extremt låga CO₂-utsläpp under sin livscykel och en mycket konkurrenskraftig energikostnad. Vi är anslutna till stora regionala vattenkraftverk, närliggande vindkraftparker och en kraftvärmeanläggning som ligger bredvid vårt datacenter. Läs mer

Överlägsen Power Usage Effectiveness (PUE)

El- och kylsystem har utformats med högsta möjliga energieffektivitet. Resultatet är en utomordentligt bra energieffektivitetsfaktor för en Tier IV-anläggning, med en PUE (Power Usage Effectiveness = Energiförbrukning för IT (kW) / Total energiförbrukning (kW)) så låg som vid 1,15. Läs mer

Effektiv värmeåtervinning

Värme från servrar i ett datacenter återanvänds normalt inte utan släpps ut i datacentrets omgivning och skapar en ”värmeö”. Våra datacenter tar istället tillvara all överskottsvärme (ERE – Energy Reuse Effectiveness). De är integrerade i större energi-ekosystem där värmen från datacentret återanvänds för uppvärmning av byggnader och som värme till industriella processer. Ett paradigmskifte för en hållbar framtid. Läs mer
Climate+Positive+2.jpg

Världens första CO₂-positiva datacenter

Vår gröna el, enastående bra PUE och ERE är grunden till hur vi har kunnat åstadkomma världens första klimatpositiva datacenter: Överskottsvärmen transporteras med ett minimalt energitapp till Falu Energi & Vatten och bidrar positivt till värmekraftverket: Pelletsfabriken hålls igång fler veckor per år och minskar användandet av eldning med gas och olja under årets kallaste veckor. Besparingen är ca 700-800 timmar per år av drift med fossila bränslen. Det är mer än de totala CO₂-utsläppen från effekten av datacentret under ett år. Dessutom; genom att EcoDataCenter tillför värmekraftverket så stora mängder energi kan också produktionen av el ökas. På så sätt får Falu Energi & Vatten en mer effektiv produktion av el och kan skjuta investeringar i nya kostsamma pannor på framtiden. Nettoeffekten är alltså en minskning av de totala CO₂-utsläppen.