Nordic Innovation – 30 hållbara nordiska byggnader

EcoDataCenter valt som bästa (praxis) exempel på hållbara byggnader i Norden

EcoDataCenter presenterades som ett av de bästa (praxis) exemplen på hållbara byggnader i Norden i en bok publicerad av Nordic Built-programmet. Detta inleddes av Nordiska ministerrådet med målet att påskynda utvecklingen av hållbara byggkoncept i Norden och bidra till att Norden blir en ledande innovativ region inom grön tillväxt och välfärd.

Byggprojekten i boken finns i hela Norden och representerar olika byggtyper. Vad de har gemensamt är att de är exemplifierande i sin innovativa hållbara användning av byggkoncept och kan fungera som inspiration för byggägare, arkitekter, kundkonsulter, utvecklare och akademi som letar efter nya sätt att konsolidera en hållbar nordisk byggd miljö.

Sustainia100

EcoDataCenter utvald som en hållbarhetsinnovation av hög klass inom SUSTAINIA100

EcoDataCenter valdes som en global hållbarhetsinnovation av hög klass i 2015 SUSTAINIA100-studien. Den innehåller lösningar i framkant av hållbarhetsinnovationer i 151 länder som hittades efter att ha granskat 1500 + projekt och företag på sex kontinenter. Innovationer som representerar paradigmskifte i miljöinnovation. SUSTAINIA100 är en årlig guide till 100 innovativa hållbarhetslösningar från hela världen. Guiden identifierar lättillgängliga projekt, initiativ och teknik i spetsen för hållbar innovation.

Sustainia är en tankesmedja och konsultation inom hållbarhet med huvudkontor i Köpenhamn, Danmark, som identifierar lättillgängliga hållbarhetslösningar över hela världen och visar deras potentiella inverkan och fördelar i vårt arbete med städer, företag och samhällen.

Kungliga Svenska Akademin för Ingenjörsvetenskap

EcoDataCenter vald som en viktig prestation inom teknik

EcoDataCenter valdes som ett exempel på framgång inom forskning och teknik vid årsmötet på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) vid Kungliga Tekniska Högskolan. IVA består av beslutsfattare och experter från näringslivet, akademin och den offentliga förvaltningen och erkänner och belönar viktiga prestationer inom naturvetenskap, teknik och ekonomi.