Vad är Tier IV?

Uptime Institute (IT-industrins mest använda globala standard för att designa, bygga och driva datacenter) rankar datacenters driftssäkerhet i nivåerna Tier I-IV. Tier I kan likställas med ett serverrum med en strömförsörjning, medan Tier IV har fullt redundanta (dvs dubbla, trippla eller till och med fyrdubbla) ström- och kylanläggningar med 99,99% upptid. Upptid – uptime – kan förklaras som andel driftstid av total tid. Motsatsen – nedtid (downtime) – är planerade eller oplanerade avbrott i driften.

Nordens första Tier IV datacenter

EcoDataCenter är den första leverantören i Norden som når Uptime Institutes Tier IV-nivåer. De flesta andra datacenter i Norden erbjuder Tier III-tjänster. Det betyder oftast att strömförsörjning och kylsystem fortsätter att fungera under planerade stopp för till exempel underhållsarbete, men oplanerade infrastrukturfel kan orsaka avbrott.

Fullt redundant infrastruktur

Ett Tier IV datacenter har en fullt redundant infrastruktur; vilket ofta innebär minst dubbelt så mycket utrustning jämför med en Tier III-anläggning. EcoDataCenter når Tier IV genom en innovativ design i kombination med välbeprövade tekniska system. Designen tillsammans med vårt kretslopppstänkande för värmeåtervinning gör att vi får en mycket konkurrenskraftig kostnad den höga driftssäkerheten till trots.
Lämna dina uppgifter om du vill få kontakt med oss på EcoDataCenter!