Vår värdefördel baseras på en oöverträffad TCO

Företagare idag måste noggrant välja rätt områden för göra egna investeringar, som kopplar till de kärnkompetenser som är kritiska för möjliga framgångar i framtiden. Att hantera sitt eget datacenter är för de allra flesta sannolikt inte en strategiskt viktig komponent, vilket är anledningen till att allt fler företag outsourcar sin datacenterdrift till tredjepartsleverantörer. Logiken bakom denna trend är att colocation ger en betydligt lägre totalkostnad för drift (Total Cost of Ownership, TCO).

formula.jpg

TCO inkluderar alla relevanta kostnader, inklusive förväntad driftstoppskostnad (D). D är en funktion av sannolikheten för ett datacenteravbrott multiplicerat med kostnaden för ett datacenteravbrott. Ponemon-institutets utredning av kostnadskontroll 2016 kvantifierar den genomsnittliga kostnaden för ett oplanerat datacenteravbrott till 740.357 dollar för de 67 amerikanska datacentrena i studien. Läs mer om studien här.

0w-uta0xz7w-karsten-wurth.jpg

Gröna datacenter är på frammarsch

Datacenter förbrukar stora mängder energi och släpper överskottsvärmen ut i omgivningen. Allt fler aktörer inser konsekvenserna av den globala uppvärmningen med ökande CO2-utsläpp och efterfrågan på gröna datacenter ökar därför snabbare än för datacenter generellt. Orsakerna till att välja ett grönt datacenter varierar; allt från en önskan att ta ett samhällsansvar och leda utvecklingen i sin bransch, till en rädsla för att halka efter i utvecklingen. EcoDataCenter är världens grönaste datacenter. Just därför är vi också extremt kostnadseffektiva.

Vi slår våra konkurrenters TCO 100% av gångerna

Vi erbjuder 100% Uptime för våra Tier IV-tjänster. Ändå kan vi erbjuda Nordens lägsta TCO för våra tjänster, tack vare vår innovativa design och vårt gröna tänkande. Det beror på TCO-ekvationen; minskad Capex, minskad energikostnad och minskad OPEX.
Construction.jpg

Minskad CAPEX

Aktörer som EcoDataCenter som bygger och driver datacenter uppnår betydande stordriftsfördelar. Det är svårt att bygga rätt storlek för eget internt datacenter. Om man överdimensionerar storleken kommer resurserna att slösas bort och om man underdimensionerar storleken kan det bli ännu dyrare. Colocation tillåter dig att betala i takt med att du växer istället för att binda kapital.
yetqklnhsui-matthew-henry.jpg

Minskad energikostnad

Elpriserna i Sverige är de lägsta i EU och vårt PUE är enastående. Därmed använder vi mindre el och betalar mindre för den jämfört med andra datacenter. Det vi totalt reducerar våra energikostnader med kan vara så mycket som 75% jämfört med ett företagsinternt datacenter eller till och med ett traditionellt colocation datacenter.

NREL-Data-Center-2013-Most-Efficient-Computer-Cooling-Green-Energy-System.jpg

Minskad OPEX

Vi har specialiserad kompetens och utvecklade processer för att designa och driva en extremt effektiv verksamhet. Vi har också större erfarenheter av kostnadseffektiv datacenter-design och mer köpkraft för infrastrukturhårdvara än vad traditionella interna datacenter oftast har.

Lämna dina uppgifter om du vill få kontakt med oss på EcoDataCenter!