Säkerhet som tryggar företagets digitala tillgångar

Med en kombination av hög säkerhetsmedvetenhet, system i världsklass och en rad proaktiva åtgärder för att minimera risken från yttre hot skyddar vi våra kunders digitala tillgångar.

 • Security-Falun
 • Säkerhet är en komplex fråga som inte bara inkluderar våra skalskydd, all den övervakning som finns på våra siter, eller det mycket höga säkerhetsmedvetande som finns i vårt DNA. Nivån av säkerhet utgörs av flera delar och varje detalj är lika betydelsefull för att lyckas. Säkerhetsarbetet präglar hela vår verksamhet, från placeringen och utformningen av våra siter till vårt sätt vara och hur vi driver våra anläggningar.

 • Dan Andersson, COO
 • Extremt hög säkerhetsnivå

  Effektiva system, rutiner och processer och skalskydd kombineras till ett ultimat skydd

  Vår säkerhetsarbete omfattar allt från den fysiska placeringen av centret till det dagliga arbetet. Allt väljs med omsorg och granskas in i minsta detalj – system, processer, utformning av lokaler och säkerhetsrutiner

  Dan Andersson, COO

  Läs mer om hållbarhet

EcoDataCenters säkerhetsarbete i ett nötskal

Siternas läge i omgivningarna

Säkerheten på alla våra siter är utformad efter deras fysiska läge, som skapar olika förutsättningar och möjligheter. Omgivningarna är den del av säkerhetssystemen, inte minst i Falun och Piteå där naturen bidrar med fysiska hinder.

Vår Main Site i Falun och båda våra Arctic Sites är förlagda till platser med låga risker för naturkatastrofer och på behörigt avstånd från trafik som kan orsaka olyckor, dvs luftvägskorridorer, järnväg och större trafikleder.Byggnadernas placering på tomterna medger väl tilltagna säkerhetszoner. Placeringarna är noggrant utvalda även med tanke på övriga faktorer såsom översvämningar, jordbävningar samt risken för att drabbas av andra yttre händelser som försvårar driften eller på annat sätt hotar anläggningarna.De båda siterna i Stockholm replikerar ständigt varandras innehåll och är placerade i olika stadsdelar. Avståndet bidrar till säkerhetsnivån genom att sannolikheten för en simultan attack på båda centern minskar.

#1

Skalskydd ger trygghet

Alla våra siter har ett avancerat skalskydd i flera lager. Skalskyddet består av olika zoner, runt och inuti våra byggnader. Zonerna hanteras med en kombination av tekniska system, rutiner och behörighetsstyrning. Sambanden mellan zonerna hanteras som en helhet och optimeras för att minska den potentiella effekten av ett hot – dvs. fördröja och/eller inaktivera ett eventuellt intrång från en zon till en annan.

Rutiner och processer är viktiga, men inte allt.

Vi har lagt stor vikt vid att noga analysera och värdera vårt säkerhetsarbete för att till varje pris minimera risken för våra kunder. Vi har noggrant utarbetat och implementerat rutiner och processer. Våra processer gäller för samtliga av våra anläggningar och ambitionsnivån och medvetenheten kring säkerhet är lika hög oavsett vilken av våra datacenters du väljer. Även om rutiner och processer är extremt viktigt så är det lika viktigt att hela verksamheten lever och ständigt är medveten om alla de risker som kan uppstå, allt för att förhindra att det vållar någon skada. Med det sagt har vi byggt en säkerhetskultur i bolaget som är en del av vår leverans till kund, och vår förmåga är godkänd av Säkerhetspolisen.

#2

System

Våra datacenters är utrustade med en mängd säkerhetssystem som skall garantera säkerheten. Vi har avancerade kamerasystem och sensorer som tidigt upptäcker oönskade händelser, och vi kommer tidigt veta om något hotar någon av våra anläggningar. Vi avslöjar inte vilken typ av system och lösningar vi har valt, men kan garantera att allt är valt med största noggrannhet. Vi har en ständig bevakning som pågår dygnet runt årets alla dagar, dels genom att systemen alltid är aktiva och dels genom den personal som alltid övervakar anläggningarnas status.

#3

Partners

Vi är alltid förberedda på det värsta och har tagit hjälp av marknadens bästa aktörer i syfte att analysera risker och utarbeta lösningar för att minimera dessa. Hoten har få gränser och är i ständig förändring, vilket gör att det krävs experter som har detta som fokusområde för att stödja oss med att ständigt förbättra och utveckla vårt säkerhetsarbete.

#4

 • Security
 • En helhet som ger säkerhet i världsklass

  Digitala tillgångar blir allt mer kritiska för varje företag och organisation, något som kommer att öka ytterligare i takt med digitaliseringen. Lika säkert är att hoten framöver kommer ändra karaktär och att datacenters kan vara potentiella måltavlor. Vi arbetar ständigt med att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och att trygga våra kunders tillgångar.

  Värdesätter ni en partner med mycket högt säkerhetsfokus är EcoDataCenter rätt val för er.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.