Våra partners

För att bli ett riktigt framgångsrikt bolag som gör skillnad både idag och på lång sikt behöver vi fokusera på vår uppgift och det vi är bäst på. Det är möjligt tack vare vårt nätverk av professionella partners som alla är experter inom sina respektive områden.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric är en av världens största och mest innovativa tillverkare av lösningar för moderna datacenters. Schneider har varit en viktig partner för EcoDataCenter i målet att etablera världens första klimatpositiva datacenter och att säkerställa att vi fortsätter ligga i branschens framkant.

Läs mer


Telia Carrier

Telia Carrier

Telia Carrier var den första carriern som etablerade en POP på vår Main site i Falun. Telia Carrier har att av det största fibernäten i världen med 70000 km fiber som spänner över mer än 120 städer i 35 olika länder. Med Telia Carrier kan våra kunder enkelt få en stark och trygg kommunikationslösning oavsett var dom befinner sig.

Läs mer


Vesper Group

Vesper Group

Vesper Group är en viktig samarbetspartner inom säkerhetsområdet. I takt med att IT blir en allt viktigare del av samhället ökar också den potentiella hotbilden mot den digitala industrin, vilket gör valet av partner inom detta område oerhört viktigt. Vesper Group är ett specialistbolag inom flera viktiga delar kring säkerhet, med ett unikt erbjudande inom säkerhetsrådgivning, utredningar, säkerhetsanalyser, personsäkerhetsprogram, krishantering mm.

Läs mer


Endor

Endor

Endor är vår partner inom skräddarsydda hårdvarulösningar (HWaaS) för alla typer av applikationer. Erbjudandet kännetecknas av flexibilitet, snabbhet och kundorientering vilket kompletterar och stärker vårt erbjudande. Endor grundades 2015 på Island av IT-entreprenörer med omfattande global erfarenhet. För att uppfylla den internationella efterfrågan har Endor etablerat filialer i Sverige och Tyskland.

Läs mer


Byggpartner

Byggpartner

Byggpartner har varit en viktig partner ända sedan etableringen av vår Main Site i Falun. De har starkt bidragit till utvecklandet av smarta metoder och lösningar där de bygger våra datacenters snabbare, effektivare och mer hållbart än våra konkurrenter. Med Byggpartner har vi en stark och pålitlig partner som hjälper oss att snabbt kunna utöka våra anläggningar i takt med efterfrågan, utan att göra avkall på hållbarhet eller kvalitet.

Läs mer


Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten (FEV)

Falu Energi & Vatten (FEV) är en viktig partner för EcoDataCenter och är en av anledningarna till att datacentret etablerades på den plats det ligger. Närheten till FEV och de fysiska kopplingarna mellan våra anläggningar är avgörande för hållbarhetsnivån och det som skiljer vårt datacenter från övriga. Utbytet mellan anläggningar är dels återvinning av värme från datacentret samt kylning av datacentret ifrån FEVs anläggning, något som är avgörande för att nå den höga hållbarhetsnivå vi har. För att ytterligare förfina, förbättra och effektivisera finns ett ständigt pågående utvecklingsutbyte mellan FEV och EcoDataCenter.

Läs mer


Orange Cyberdefense

Orange Cyberdefense

Orange Cyberdefense är expertenheten för cybersäkerhet inom Orange Group. Som Europas ledande säkerhetsleverantör är målsättningen att bygga ett säkrare digitalt samhälle. Orange Cyberdefense har mer än 25 års erfarenhet inom IT- OT- och informationssäkerhet, 250+ arbetar med research och analys av pågående och potentiella hot i de 17 SOC, 11 CyberSOC och 4 CERT distribuerade över hela världen. Support, försäljning och konsulttjänster finns i 160 länder. Orange Cyberdefense erbjuder globalt skydd med lokal expertis och ger stöd till kunder under hela hotets livscykel.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.