Colocation

Colocation – flexibilitet som ger svåröverträffad TCO

EcoDataCenter tillhandahåller framtidens hållbara Colocation-lösningar redan idag. Med säkerhet och prestanda i världsklass samt en mycket konkurrenskraftig Total Cost of Ownership, går vi i frontlinjen för framtidens datadrift.

Redo för framtida förändringar

Att driva ett modernt datacenter är inte bara kapitalkrävande och tekniskt utmanande. Med ett datacenter kommer också ett enormt ansvar för funktion och säkerhet för utrustningen som finns i anläggningen. Allt fler väljer att välja colocation istället för att bygga och driva datacenter i egen regi. En av de större utmaningarna med att välja en egen lösning är osäkerheten inför framtiden. Det enda man med säkerhet vet om framtiden inom IT är att den kommer förändras. Med en partner som EcoDataCenter kan du fokusera på din kärnverksamhet och känna dig trygg med att vi anpassar datacentret inför kommande förändringar och teknikskiften. Detsamma gäller behovsförändringar vilka hanteras betydligt enklare med colocation, framför allt med den storskalighet och bredd som vi erbjuder.

Fokus på funktionalitet

Den viktigaste parametern för utrustningen är funktionen, d.v.s att den alltid fungerar oavsett vad som händer i omvärlden. Med en colocation-lösning avtalas tydliga krav för SLA inom relevanta områden, något som underlättar för både dig som beställare och oss som leverantör. Vår organisation driver samtliga våra datacenters och har genom detta en mycket gedigen kunskap och erfarenhet som tillsammans med våra omfattande rutiner och processer skapar en mycket trygg colocation-miljö för våra kunder. Med de tjänster vi erbjuder inom Smart Hands och Remote Hands minimerar vi behovet av insatser med egen personal, något som både reducerar inställelsetid och behovet av egna resurser med rätt kompetens.

EcoDataCenter som colocation-partner

Med EcoDataCenter som colocation-partner får du marknadens bästa och bredaste lösning där du kan tillgodogöra dig alla de fördelar vi ger inom hållbarhet, säkerhet och flexibilitet.

Vår absoluta målsättning är att våra kunders utrustning skall skyddas till varje pris och att den alltid skall fungera, det är ett kommittment man får på köpet och som tillsammans med våra avancerade datacenters gör att våra kunder kan sova lugnt om natten.

Vi vet med säkerhet att hållbarhet är en fråga som blir allt viktigare och som kommer belysas från alla håll, inte minst inom IT och datacenters. Med EcoDataCenter som er partner kan ni vara säkra på att tåla alla granskningar och samtidigt veta att ni gjort ett långsiktigt val som har en positiv påverkan på hållbarheten.

Avtalat PUE underlättar budgetering och planering

Vi erbjuder avtalat PUE över hela avtalstiden för att underlätta budget och planering. Vårt PUE skiljer sig mellan våra anläggningar och är beroende av teknik där exempelvis s.k. ”blöt kyla” ger extremt låga värden. Observera att PUE inte säger allt om hur energieffektiv en anläggning är – det är även viktigt att se hela bilden och inkludera exempelvis återvinning i kalkylen. Vi sätter stort fokus på högsta möjliga energieffektivitet utan att göra avkall på tillgänglighet och driftsäkerhet.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.