Välkommen till Arctic Sites Piteå

Arctic Sites Datacenter för Colocation och Wholesale
Piteå, Sverige

Låt dina datamängder växa och utvecklas i våra nordligaste siter. Kostnadseffektiv lagring och en säkerhetsnivå lika tuff som polarnattens kyla garanterar maximal ROI.

Båda våra Artic Sites ligger strategiskt placerade på en hög latitud (65°N) i områden utan bebyggelse. Med en mycket hög säkerhetsklassning är de optimerade för lagring och arkivering av stora datamängder.

Flexibel design skapar möjligheter

Siternas flexibla designen kan enkelt anpassas för låg- och högdensitetsalternativ i liten eller stor skala. Vårt erbjudande innefattar anpassade lösningar för större kunder i privata rum (Customized Private Rooms), privata sviter i delade rum (Customized Private Suites) samt anpassade burar (Customized Cages).

100% vattenkraft

Förutom att den fysiska placeringen, som skapar ett optimalt klimat för datacenterdrift, erbjuds ytterligare fördelar som t.ex. att området har mycket stor tillgång till förnybar el. Den stora tillgången gör att området kan erbjuda el från 100% vattenkraft och till priser som är bland de lägsta i världen.

Arctic Site 1

Vår Arctic Site 1 innehåller två datacenters, båda byggda på samma område och med samma avancerade skalskydd. Placeringen är vald med tanke på smidig access, tillgång till kraft och kommunikation samt för att det är beläget i ett lågriskområde. Den nordliga placeringen bidrar till effektiv kylning samt tillgång till 100% förnybar el.
Designen är optimerad för traditionell colocation, HPC samt lagring. Designen är fokuserad på hög tillgänglighet i en trygg och effektiv miljö.

Byggt för traditionell colocation, HPC och lagring.

Arctic Site 2

Arctic site 2 är en EMP- skyddad anläggning belägen på en säker plats med lagom avstånd från Arctic site 1 för att kunna utgöra en twin site- lösning. Siten är byggd som en hemlig militär anläggning där stor vikt lagts vid placeringen som skall ge maximal säkerhet. På siten erbjuds både colocation, wholesale samt möjlighet till arbetsplatser som kan användas vid allvarliga händelser. Det nordliga klimatet tillsammans med anläggningens frikylning och den 100% förnybara elen bidrar till en effektiv datadrift.

Byggt för traditionell colocation och lagring.

Latency för Piteå

Source: Telia Carrier. All figures are estimated RTD for wavelength.

Latency
Helsingfors 17 ms
Oslo 17 ms
Köpenhamn 17 ms
Hamburg 21 ms
Frankfurt 29 ms
München 35 ms
Paris 38 ms
Amsterdam 28 ms
London 33 ms
Vienna 39 ms
Dublin 43 ms
Prague 38 ms
Warsaw 37 ms
S:t Petersburg 20 ms

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.