Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din personliga integritet

Alla kunder, samarbetspartners och besökare ska känna sig trygga när de anförtror EcoDataCenter sina personuppgifter. All behandling av personuppgifter som används av EcoDataCenter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Syftet med att vi behandlar dina uppgifter är att fullfölja vårt leveransåtagande, samt att i vår kommunikation med dig kunna ge bättre och personligare erbjudanden, upplevelser och service.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter huvudsakligen genom:

  • Samverkan med kunder, leverantörer och samarbetspartners
  • Fysiska besök i våra anläggningar
  • Aktivitet på vår hemsida och sociala medier
  • Elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till oss
  • Offentliga register

Samtycke

När du väljer att ge oss dina personuppgifter, exempelvis din e-postadress, får du möjlighet att ge ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Då upphör vidare behandling av dina personuppgifter och de kommer raderas inom 30 dagar, såvida ingen annan lag kräver fortsatt behandling.

Kunder, leverantörer och andra samarbetspartners

Information om kunder, leverantörer och andra samarbetspartners behandlas och lagras så länge som relationen och därtill relaterad lagstiftning kräver (till exempel skattelagstiftning).

Marknadsföring och events

I vårt arbete med marknadsföring och events använder vi ett begränsat antal system i vilka dina personuppgifter behandlas.  Uppgifter som registreras hos oss kan komma att lämnas ut till samarbetspartners vid gemensamma evenemang. Personuppgifterna lämnas endast ut i syfte att genomföra eventet samt för uppföljning av oss och i vissa fall vår samarbetspartner.  Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt, dock högst 36 månader efter vår sista kontakt.

Säkerhet

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och systemen är skyddade mot olika typer av skada, så som intrång.

Registerutdrag, komplettering eller radering

Du har rätt att en gång per år begära ett kostnadsfritt registerutdrag, det vill säga få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Begäran ska vara skriftlig och signerad. Du kan även begära att dina personuppgifter kompletteras eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller inte används för marknadsföring. Avregistrera dig då i något utav våra utskick eller kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Ring oss på 010-145006 eller skicka ett mail till sakerhetschefen@ecodatacenter.se eller postalt till Box 45063, 104 30 Stockholm om du vill begära ut information eller radering.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.