Visselblåsning

EcoDataCenter ska vara ett föredöme inom hållbart företagande, vilket innefattar miljö, affärsetik, anti-korruption, jämställdhet, mångfald, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Visselblåsning

Rapportera Missförhållanden

EcoDataCenter strävar efter transparens och god affärsetik. EcoDataCenter ska vara ett föredöme inom hållbart företagande, vilket innefattar miljö, affärsetik, anti-korruption, jämställdhet, mångfald, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Vi vill leva som vi lär och därför strävar EcoDC efter att tjänsten inte kommer användas utan finns där som ett stöd i ovan frågor. Vår uppförandekod beskriver företagets sätt att bedriva affärer på ett etiskt och ansvarfullt sätt. Den beskriver de principer vi följer och ger oss praktisk vägledning i våra dagliga handlingar och affärsbeslut.
Sedan den 17 december 2021 har Sverige en ny visselblåsarlag, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Visselblåsarlagen ger skydd för personer som rapporterar missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som har allmänintresse.
Via vår visselblåsarkanal kan du som anställd, konsult eller partner anmäla missförhållanden eller misstänkta oegentligheter oberoende av EcoDataCenters geografiska plats under total anonymitet. Visselblåsarfunktionen är ett viktigt verktyg för att minska risker och bibehålla förtroendet för vår verksamhet genom att i ett tidigt skede ge oss möjlighet att upptäcka och vidta åtgärder mot möjliga missförhållanden.
Visselblåsarfunktionen är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden. Det kan handla om bristande efterlevnad av uppförandekoden, saker som är olagliga, oetiska, rasistiska, diskriminerande eller på annat sätt olämpliga. Den är inte till för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Den som har synpunkter på verksamheten bör i första hand ta kontakt med den chef som är ansvarig för verksamheten där oegentligheten förekommer. I det fall det är olämpligt kan kontakt tas med HR-avdelningen.
För att rapportera eventuell bristande efterlevnad av EcoDataCenters uppförandekod, överträdelser av lokala lagar eller belysa andra allvarliga problem i verksamheten, vänligen klicka på denna länk:

Visselblåsning EcoDataCenter

Anmälan går till HR-chef och ett externt företag. Visselblåsaren får en bekräftelse på att anmälan har mottagits inom 7 dagar. Visselblåsarteamet kommer återkomma med frågor, förtydliganden och feedback gällande det rapporterade ärendet inom 3 månader efter att anmälan har tagits emot. Anmälan kan göras både öppet och anonymt.

EcoDataCenter kommer inte att acceptera någon diskriminering av eller vedergällning mot personer som i god tro har rapporterat misstänkta överträdelser. Alla anmälningar hanteras konfidentiellt. Visselblåsarfunktionen tillhandahålls av en extern leverantör.

Frågor gällande visselblåsarkanalen kan skickas till HR-chef Karin Wigert karin.wigert@ecodatacenter.se.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.