Investor relations

EcoDataCenters huvudägare är sedan 2018 fastighets- och fondförvaltaren Areim. Med förvärvet av EcoDataCenter vill Areim skapa ett nytt investeringssegment på fastighetsmarknaden.

Areim – en stark och långsiktig huvudägare

Sedan hösten 2018 är Areim huvudägare i EcoDataCenter. Med EcoDataCenters klimatpositiva design ser man en möjlighet att driva förändring i en bransch under stark tillväxt med den ökade digitaliseringen.

Den internationella datacenterbranschen är under kraftig tillväxt, något som förväntas fortgå i många år framöver. De Nordiska länderna har en strategisk placering när fokus på hållbarhet ökar och det digitala samhället växer fram. EcoDataCenter har en unik position på marknaden med både nationella och internationella kundgrupper. För att kunna expandera och driva verksamheten krävs finansiell styrka, något som förstärktes när Areim blev EcoDataCenters huvudägare hösten 2018.

Med Areims finansiella styrka och stabilitet har vi en stark och långsiktig ägare som gör att vi kan leverera förstklassiga tjänster till våra kunder under många år framåt.

Datacenter är en bransch under stor tillväxt och med den ökade digitaliseringen tror vi att utvecklingen kommer att accelerera ytterligare i framtiden. När även hållbarhet får en högre plats på agendan är EcoDataCenter mycket välpositionerade. Vi har en stark tro på både bolaget och branschen.

Leif Andersson, grundare av Areim.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.