Våra certifieringar

Certifieringar säkerställer att vår verksamhet följer väldokumenterade och genomarbetade processer som möter etablerade krav. Våra certifieringar är ett viktigt led i vårt arbete med att ständigt förbättra, kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet.

ISO 9001

ISO 9001

EcoDataCenter är sedan 2015 certifierade inom ISO 9001. ISO 9001 är ett kvalitetscertifikat som bygger på ett antal grundläggande principer. Kort sagt handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över och effektivisera de interna arbetssätten för att minska organisationens kostnader. Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering och ökad lönsamhet, används ISO 9001 också mer och mer i upphandlingsförfaranden.

ISO 14001

ISO 14001

Då hållbarhet är en av våra viktigaste ledstjärnor så är vårt certifikat inom ISO 14001 en självklarhet. ISO 14001är en internationellt accepterad standard som utgör grunden för fastställande av miljöledning. Grundpelarna till ISO 14001 är 55 specifika krav som ska uppfyllas. Dessa ses som grundläggande komponenter för att lyckas med sitt miljöarbete.

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 är en ISO/IEC standard från Information Security Management System (ISMS) gällande informationssäkerhet som publicerades i oktober 2005 av den internationella standardorganisationen (ISO) och den internationella elektrotekniska kommissionen (IEC). Standarden uppdaterades 2013 och kom ut i en svensk version: SS-ISO/IEC 27002:2014.


Bureau Veritas ISO/IEC 27001

EN 50600

EN 50600 är grundat av CENELEC och är den första paneuropeiska standard som innefattar detaljerade kravspecifikationer för planering, konstruktion och drift av datacenters med primärt fokus på säkerhet.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.