Nyheter

Ny modell för cirkulära datacenter skapar hållbar och storskalig livsmedelsproduktion

Överskottsvärmen från nya serverhallar ska framöver användas för att möjliggöra livsmedelsproduktion i Sverige. Det är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan svenska EcoDataCenter och cirkulära industriaktören WA3RM. Siktet är inställt på storskalig odling, som bland annat förväntas bidra stort till Sveriges självförsörjning av livsmedel.

– För att vi ska kunna digitalisera samhället på ett hållbart sätt måste vi tänka nytt kring hur vi bygger serverhallar, så att överskottsvärmen som produceras kan användas effektivt i cirkulära system. I WA3RM har vi hittat en partner som delar vår syn på hållbarhet och entreprenörskap och som dessutom kan möta våra tillväxtambitioner, säger Dan Andersson, VD på EcoDataCenter.

Målet för samarbetet mellan WA3RM och EcoDataCenter är att skapa en ny standard för nästa generations datacenter. Där finns cirkulära lösningar, som exempelvis samlokalisering med grönsaks- och fiskodling i industriell skala, med redan på ritbordet. Bolagen ska även utreda möjligheterna att i än högre grad utnyttja den spillvärme som i dag inte används av datacenter för att skapa ytterligare cirkularitet. WA3RM och EcoDataCenter planerar inom kort att lansera sitt första gemensamma projekt.

– Datacenter är generellt en underutnyttjad resurs med fantastisk potential för biobaserade system som vårt, som i Sverige kräver en hel del värmetillförsel och därför drar mycket energi som fristående verksamhet. Genom vårt samarbete kan vi dessutom ta stora och viktiga steg mot att göra Sverige självförsörjande på flera livsmedel, säger Thomas Parker, VD på WA3RM.

Dataanvändningen i samhället ökar snabbt och förväntas växa med 300 procent under den kommande femårsperioden, delvis som ett resultat av 5G-utbyggnaden, framväxten av AI och allt fler uppkopplade produkter och tjänster. Runt om i Europa byggs datacenter i hög takt för att möta behovet, ofta utan att det ställs krav kopplade till cirkularitet och miljö. Globalt är datacenter i dag en större utsläppskälla än flygresandet.

– Sverige har unika förutsättningar att ta en ledande position i den gröna industriomställningen. Men då behöver det ställas mycket hårdare krav på att datacenter ska minimera sin miljöpåverkan och maximera sin samhällsnytta, avslutar Dan Andersson.

Dan Andersson, VD, EcoDataCenter,
+46 70 485 88 68
dan.andersson@ecodatacenter.se

Thomas Parker, VD, WA3RM AB
+ 46 72 303 44 52
thomas@wa3rm.se

Om EcoDataCenter

EcoDataCenter är världsledande på hållbara datacenter och driver ett av världens mest hållbara datacenter i Falun, där man i dag använder restströmmen till produktion av pellets genom ett samarbete med Falu Energi och Vatten. Visionen är att datacentret ska ge tillbaka mer till samhället än vad vi förbrukar. Genom att tänka om hur vi utformar kritisk infrastruktur gör vi det möjligt att minska klimatpåverkan från världens ökade behov av data. EcoDataCenter är en av få svenskägda datacenter-aktörer.

Läs mer på www.ecodatacenter.se

Om WA3RM

WA3RM är världsledande inom utveckling och finansiering av cirkulära och biobaserade verksamheter i industriell skala. Genom att omvandla outnyttjade restströmmar till användbara och värdefulla resurser bidrar vi till en positiv klimatomställning samtidigt som vi skapar nya gröna arbetstillfällen. WA3RM har nyligen lanserat ett projekt i Frövi, Lindesbergs kommun, där spillvärme från BillerudKorsnäs nästa år kommer att möjliggöra odling av 8 000 ton tomater och 4 000 ton jätteräkor. I juni offentliggjordes även ett projekt i Gällivare, där spillvärme från Hybrit-projektet på sikt kommer att kunna ge helt nya möjligheter till livsmedelsproduktion i arktisk miljö, vilket även stärker Sveriges självförsörjningsgrad.

Läs mer på www.wa3rm.se

Relaterade artiklar

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.