Nyheter

Klimatpositiva och skalbara datacentertjänster gör det möjligt för Green AI Cloud att erbjuda världens grönaste AI-tjänster

EcoDataCenter var svaret på Green AI Clouds utmaning att hitta en partner som kunde hjälpa till att minska klimatpåverkan från deras tjänster. Genom skalbarhet och EcoDataCenters unika lösning för värmeåtervinning kan Green AI Cloud i sin tur erbjuda sina kunder klimatsmarta AI-tjänster.  

Om Green AI Cloud 

Green AI Cloud är ett svenskt företag specialiserat på molnbaserade AI-tjänster och leds av av grundaren Jacob Boström. Företaget tillhandahåller även Hyperscale AI. Green AI Clouds mission är att göra det möjligt för stora företag och startups att ligga i framkant inom AI/ML genom att erbjuda dem tillgång till marknadens snabbaste molnberäkningstjänst. Med NVIDIA och Vast Data erbjuder Green AI Cloud marknadens snabbaste molntjänst för AI & Analytics.   

Utmaningen
Att hitta ett innovativt datacenter med hög kapacitet och grön elförsörjning.

Green AI Cloud behövde hitta en innovativ datacenterpartner där ny teknik och effektivare AI-tjänster kunde användas. Givet att mer än 5% av det globala koldioxidavtrycket idag utgörs av internetanvändning ville Green AI Cloud ha en långsiktig partner med säkrad tillgång till grön el. Genom EcoDataCenters höga säkerhetsnivå och placering i Norden kunde Green AI dessutom undvika att flytta känsliga data utomlands. 

Lösningen
En innovativ lösning som möjliggör hantering enorma mängder data – med minsta möjliga koldioxidavtryck.

Med EcoDataCenters innovativa team är framtiden säkrad för Green AI Cloud. Lösningen med vätskebaserad kylning i EcoDataCenters Main Site i Falun möjliggör upp till 50 Petaflop för AI-beräkningar med endast 50 kW strömförbrukning. Tack vare EcoDataCenters hållbara och klimatpositiva datacenter kan Green AI Cloud nu bli den ledande leverantören av grön AI.

– Green AI Cloud kan genom samarbetet med EcoDataCenter skapa ett negativt CO2-avtryck genom EcoDataCenters unika ekosystem för energiåtervinning. Detta system är världsunikt och ger stora företag i den svenska, nordiska såväl som den europeiska regionen en stor hållbarhetsfördel jämfört med sina konkurrenter i andra delar av världen, säger Jacob Boström, VD på Green AI Cloud. 

Resultaten
Den enda klimatpositiva AI-lösningen på marknaden.

I partnerskapet med EcoDataCenter ger Green AI Clouds plattform deras kunder ett negativt koldioxidavtryck. 

ESG-certifikat 

Tack vare EcoDataCenters klimatpositiva datacenter och den unika klimatberäkningen kan Green AI Cloud nu erbjuda kunderna ett ESG-certifikat. Det årliga ESG-certifikatet är baserat på växthusgasprotokollet och anger koldioxidminskningen från användningen av deras molntjänst. 

Skalbarhet 

EcoDataCenter säkerställer framtida tillväxt genom byggbar mark och riklig tillgång till grön el. Detta innebär att Green AI Cloud i kan växa tillsammans med EcoDataCenter i ett hållbart partnerskap. 

Innovation 

EcoDataCenter ligger ständigt i framkant när det gäller ny teknik. Oavsett om det handlar om vätskekylning eller andra innovativa lösningar provar EcoDataCenter och deras partners ständigt nya sätt för att förbättra kylning och värmeåtervinning. Detta ger Green AI Cloud en hållbar partner för framtiden. 

Partnerskap

Green AI Cloud erbjuder tillsammans med EcoDataCenter högpresterande, hållbara beräkningstjänster. För att komma i kontakt med Green AI Cloud eller läsa mer, besök greenai.cloud.  

– Vi är stolta över Green AI Clouds etablering hos EcoDataCenter. Vi producerar nu världens grönaste AI i Falun, vilket innebär att vi driver fram en ny standard inom datacenterbranschen. De ökade kapacitetskraven från kunderna tillsammans med medvetenheten om miljöpåverkan från datalagring ger Green AI Cloud stora möjligheter att växa tillsammans med EcoDataCenter, avslutar Dan Andersson, VD på EcoDataCenter. 

Relaterade artiklar

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.