Nyheter

EcoDataCenter genomför riktad nyemission på 400 MSEK

EcoDataCenter fortsätter sin tillväxt, och har per 23 oktober tagit in ytterligare 400 MSEK genom en riktad nyemission.

EcoDataCenter, som är mest kända för de klimatpositiva datorhallarna i Falun, fortsätter expansionen och stärker sin marknadsposition genom tillförsel av ytterligare kapital.

– Bolaget följer tillväxtplanen med såväl utveckling som förvärv och i Q3 genomfördes två strategiska förvärv i Stockholmsområdet vilket breddar utbudet ytterligare. Den stora efterfrågan på våra tjänster gör att vi hela tiden befinner oss i både byggnation och teknisk installation för att möta marknadens behov. För att finansiera tillväxten och förvärven har vi genomfört en nyemission i kombination med extern finansiering, något som möjliggör nästa steg i vår målsättning att bli Nordens ledande datacenter, säger Lars Schedin, verkställande direktör för EcoDataCenter.

EcoDataCenter har datacenter på tre svenska orter, alla med en specifik inriktning, vilket ger kunderna stora möjligheter att skräddarsy tjänsterna så att de går i linje med det enskilda behovet. Datacentret i Falun är världens första klimatpositiva center, vilket röner stor internationell uppmärksamhet, som även präglas av extremt hög kapacitet och säkerhetsnivå. Piteå erbjuder datacenterdrift i den norra delen av landet med de kända fördelar det medför. De bägge datacentren som nyligen förvärvades i Stockholm möjliggör tjänster som kräver minsta möjliga latency, men i övrigt är företagets ambition att flytta ut merparten av kapaciteten utanför Stockholm. Genom detta så hjälper företaget Stockholmsregionen att frigöra el-kapacitet, nu när regionen står inför utmaningar med elleveranserna.

– Datacenter är en bransch under stor tillväxt och med den ökade digitaliseringen tror vi att utvecklingen kommer att accelerera ytterligare i framtiden. När även hållbarhet får en högre plats på agendan är EcoDataCenter mycket välpositionerade. Vi har en stark tro på både bolaget och branschen, vilket vi visar när vi nu tillför ytterligare kapital, säger Leif Andersson, grundare av Areim.

Presskontakt:
Magnus Angermund, CMO, EcoDataCenter, 073 231 96 30, magnus.angermund@ecodatacenter.se

Om EcoDataCenter
EcoDataCenter är världens första klimatpositiva datacenter. Med innovativ design och världsledande teknik bygger vi datacenter för colocation, HPC och wholesale/hyperscale. Vår anläggning i Falun är ansluten till Falu Energi & Vatten och leder överskottsvärmen direkt tillbaka till värmeverket, där den används för uppvärmning eller produktion av förnyelsebart biobränsle (pellets). Anläggningen är designad för att vara så energisnål som möjligt och drivs helt med förnybara energikällor från Norrland. EcoDataCenter är ett bolag i snabb tillväxt som avser att växa ytterligare genom förvärv och byggnation av fler klimatpositiva datacenter. www.ecodatacenter.se

Falun
Anläggningen i Falun drivs helt av förnybara energikällor och tack vare integrationen med Falu Energi & Vatten leds all överskottsvärme tillbaka till värmeverket där den används för uppvärmning eller produktion av förnyelsebart biobränsle (pellets). Anläggningen är designad för att vara så energisnål som möjligt och drivs helt med förnybara energikällor från Norrland. Detta gör vårt center i Falun till världens första klimatpositiva datacenter.

Piteå
EcoDataCenters anläggning i Piteå kommun ligger på en hög latitud vilket är en stor fördel när det kommer till samverkan med rymdindustrin. Närheten till antennerna i rymden säkerställer en snabb anslutning och sänker latensen. Detta åstadkoms genom att ansluta satellitantenner (belägna vid en teleport) direkt till datacentrens infrastruktur. För att möjliggöra detta har centret en direkt fiberanslutning mellan teleport och datacenter samt en plattform för att hantera satellitdata.

I Piteå-regionen har vi även dold och EMP-skyddad plats djupt in i skogen på säkert avstånd från tätbefolkade områden. Detta center är idealiskt för högsäkerhetslösningar och applikationer som kräver skydd mot EMP.

Stockholm
EcoDataCenters två anläggningar i Stockholm underlättar för bolag i regionen som vill bli mer hållbara även inom IT. Genom att ha den mest kritiska utrustningen; som kräver lägsta möjliga latency; i Stockholm och volymerna i datacentret i Falun, förenklas omställningen till en mer hållbar IT- drift. Elbristen i Stockholmsområdet gör nyetableringar av stora av datacenter mindre gynnsam.

Relaterade artiklar

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.