Nyheter

EcoDataCenter är först i världen med ny metod för vätskekylda chassin från Schneider Electric, Iceotope och Avnet

EcoDataCenter i Falun, världens första klimatpositiva datacenter, tar nu ytterligare ett steg mot minskad energianvändning. En ny metod för vätskebaserad kylning som har utvecklats i ett samarbete mellan Schneider Electric, Iceotope och Avnet, beräknas minska energianvändningen i datacentret med upp till 14 procent.

Anläggningen i Falun drivs helt av förnybara energikällor och tack vare integrationen med Falu Energi & Vatten leds all överskottsvärme tillbaka till värmeverket. För att ytterligare minska energianvändningen installeras nu en helt ny, chassibaserad vätskekylningsmetod. Metoden har utvecklats i ett samarbete mellan energispecialisten Schneider Electric, kylteknikföretaget Iceotope och konsultföretaget Avnet, som jobbar med teknisk integration. Implementeringen beräknas minska energianvändningen för kylning av rack med upp till 90 procent och för hela datacentret med cirka 14 procent.

Kyllösningen för chassin, som utvecklats av Iceotope, har en effekt på 46kW per rack, med en möjlighet att skala upp till en densitet på över 100kW. Vätskekylning ger en lägre driftstemperatur och mer utrymme för utrustning, genom att eliminera kravet på kalla och varma korridorer i datacentermiljöer. Det kan i sin tur förbättra tillförlitligheten hos både chip och hårddiskar. Dessutom kan kylmetoden fånga och återanvända hög värme i lokala, förnyelsebara energisystem.

– Vi är tidiga med att använda ny och innovativ teknik, med vetskap om att företag snart kommer att se de operativa och miljömässiga fördelarna och följa våra i fotspår, säger Lars Schedin, vd på EcoDataCenter. Den integrerade lösningen för vätskekylning, som Schneider Electric, Avnet och Iceotope har levererat, gör att vi kan sätta nya banbrytande industristandarder för energieffektiva datacenter. Tillsammans ger vi våra kunder möjlighet att agera för en mer hållbar framtid.

Vätskebaserad kyllösning ger lägre kostnad

Analyser av chassi-kyllösningar visar en effektiv kraftanvändning (PUE) på 1,03 och CAPEX-besparingar på 14 procent samt minst 10 procent energibesparing, jämfört med traditionella luftkylda metoder för en 2MW-anläggning. Under en 20-årsperiod ger detta en kostnadsbesparing på 11 procent.

– Kyllösningen för chassin är en praktisk lösning för att kyla kritisk IT i miljöer med colocation, hyperscale och edge computing, säger David Craig, VD på Iceotope. Vi är glada över att arbeta tillsammans med EcoDataCenter där vår vätskekylteknik bidrar till pålitlig IT-drift med liten eller ingen påverkan på miljön, samtidigt som vi bidrar till att ytterligare minska kostnaderna för energiförbrukningen.

Ytterligare fördelar med vätskekylning

Tidigare i år presenterades branschens första kommersiellt tillgängliga integrerade rack med vätskekylning för chassin. Lösningen, som är resultatet av ett annat samarbete, kombinerar en högpresterande GPU-server med Iceotopes vätskekylteknik för att öka energieffektiviteten. Avnets expertis inom integration gör att EcoDataCenter och andra kunder som använder tjänster – alltifrån molnlösningar till edge-computing, kan använda vätskekylda servrar i miljöer med Schneider Electrics NetShelter-lösningar.

Vätskekylning har också flera andra fördelar för kunderna, exempelvis lägre driftskostnad, nästan tyst drift och mindre klimatavtryck, eftersom behovet av luftkonditionering försvinner.

– Schneider Electric är hängivna uppgiften att minska energianvändning och miljöpåverkan från dagens datacenter, säger Rob Bunger, chef för Liquid Cooling Program på Schneider Electric. Vårt framgångsrika arbete med EcoDataCenter är en milstolpe för vår bransch och ett tydligt exempel på ökad innovation och hållbarhet i IT-implementeringar.

Kontakter för ytterligare information

Magnus Angermund, CMO på EcoDataCenter
073 231 96 30, magnus.angermund@ecodatacenter.seMalin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef på Schneider Electric
073 086 56 64, malin.brant-lundin@se.com

Om EcoDataCenter

EcoDataCenter är världens första klimatpositiva datacenter. Med innovativ design och världsledande teknik bygger vi datacenter för colocation, HPC och wholesale/hyperscale. Vår anläggning i Falun är ansluten till Falu Energi & Vatten och leder överskottsvärmen direkt tillbaka till värmeverket, där den används för uppvärmning eller produktion av förnyelsebart biobränsle (pellets). Anläggningen är designad för att vara så energisnål som möjligt och drivs helt med förnybara energikällor från Norrland. EcoDatacenter är ett bolag i snabb tillväxt som avser att växa ytterligare genom förvärv och byggnation av fler klimatpositiva datacenter.

www.ecodatacenter.se

Om Schneider Electric

Vi på Schneider Electric ser tillgång till energi och digital utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet. Schneider Electric gör det möjligt för alla att göra mer med mindre och säkerställer att “Life is On” överallt och för alla. Genom att erbjuda digitala lösningar för energihantering och automation så skapar Schneider Electric effektiviseringar och mer hållbara lösningar. Vi kombinerar världsledande energiteknologi, realtidsautomation, mjukvaror och tjänster i integrerade lösningar för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Vår vision är att tillgängliggöra de oändliga möjligheterna som finns med ett öppet, globalt och innovativt samhälle som är i linje med det vi ser som vårt syfte samt våra inkluderande värderingar.

www.se.com/se

Om Iceotope

Iceotopes kylteknik hanterar värmen som genereras av elektronik från moln till edge. Våra chassibaserade immersiva kyllösningar med dielektrisk vätska som konstant tar upp den ökande värmemängd som alstras från de senaste processkartorna.

Iceotopes teknik kan kyla hela IT-miljöer, inom varje användningsområde, tack vare att den är konstruerad för att passa alla standardtyper inklusive eftermontering. Den kan också komprimeras till mindre, specialdesignade sammansättningar för att möjliggöra så kallad edge computing samt nätverk och lagring där det tidigare inte hade varit möjligt.

Genom att eliminera behovet av fläktar och luftkylningsinfrastruktur är tekniken helt tyst. Tekniken ger också minskad energianvändning och lägre vattenförbrukning samt kostnadsbesparingar när det kommer till utformning, uppbyggnad och drift av datacenter. Vår teknik är förseglad och ogenomtränglig för damm, värme och fukt vilket gör att den kan implementeras även i de tuffaste miljöerna.

www.iceotope.com

Om Avnet

Avnet är en global teknikleverantör med expertis inom design, produkt, marknadsföring och försörjningskedjan, för kunder i varje led i produktlivscykeln.

Vi omvandlar idéer till intelligenta lösningar, vilket sparar tid, kostnader och minskar komplexiteten för att få ut produkter till marknaden. I nästan hundra år har Avnet hjälpt sina kunder och leverantörer runt om i världen att förverkliga teknikens transformativa möjligheter.

www.avnet.com

Relaterade artiklar

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.