Nyheter

EcoDataCenter etablerar sig i Stockholm med två anläggningar

EcoDataCenter etableras per den 1 oktober i Stockholm, genom förvärv av två av regionens mest moderna och energieffektiva datacenteranläggningar.

EcoDataCenter, som är mest kända för de klimatpositiva datorhallarna i Falun intar nu en stark position även på Stockholmsmarknaden genom att förvärva två av regionens mest hållbara och moderna datacenteranläggningar. EcoDataCenter kompletterar därmed sitt erbjudande med lättillgänglig och säker datacenterdrift i Stockholmsområdet.

– De båda anläggningarna i Stockholm ger oss helt nya möjligheter när det gäller att bidra till en grönare digitalisering. Nu kan vi erbjuda kunder att ha den latency-krävande utrustningen i Stockholm och volymerna i vårt datacenter i Falun. Man kan se det som en språngbräda som underlättar steget mot en ökad hållbarhet, eftersom den nivå av hållbarhet vi erbjuder i Falun helt enkelt inte kan skapas i Stockholm. Därtill har vi alla ett ansvar i att avlasta elnäten i Stockholmsregionen på grund av den elbrist som råder, vilken kommer bli än mer kännbar i omställningen mot ett mer modernt och hållbart samhälle, säger Magnus Angermund Chief Marketing Officer på EcoDataCenter.

EcoDataCenter har tre datacentersiter, alla med en specifik inriktning, vilket ger kunderna stora möjligheter att skräddarsy tjänsterna så att de går i linje med det enskilda behovet. Datacentret i Falun är världens första klimatpositiva center som även präglas av extremt hög kapacitet och säkerhetsnivå. Siterna i Piteå erbjuder datacenterdrift i den norra delen av landet med de kända fördelar det medför, medan de två nya centren i Stockholm möjliggör tjänster som kräver minsta möjliga latency såsom smart city-applikationer, IoT, 5G, mm, och inte minst förenklar för de företag och myndigheter som vill bli riktigt hållbara i sin IT-drift.

– Det här är en viktig milstolpe i utvecklingen av EcoDataCenter och vi är stolta över att etablera oss i Stockholm på det här sättet. Genom att fortsätta driften i befintliga anläggningar kan vi omgående börja erbjuda våra tjänster. Etableringen passar väl in i vår strategi och målsättning om att bli den största aktören inom hållbara datacenters. Våra kunder kan nu enklare ta steget mot ökad hållbarhet genom att dela utrustningen mellan Stockholm och vårt klimatpositiva datacenter i Falun eller våra center i Norrland, säger Lars Schedin, VD för EcoDataCenter.

Presskontakt:
Magnus Angermund, CMO, EcoDataCenter, 073 231 96 30, magnus.angermund@ecodatacenter.se

Om EcoDataCenter
EcoDataCenter är världens första klimatpositiva datacenter. Med innovativ design och världsledande teknik bygger vi datacenter för colocation, HPC och wholesale/hyperscale. Vår anläggning i Falun är ansluten till Falu Energi & Vatten och leder överskottsvärmen direkt tillbaka till värmeverket, där den används för uppvärmning eller produktion av förnyelsebart biobränsle (pellets). Anläggningen är designad för att vara så energisnål som möjligt och drivs helt med förnybara energikällor från Norrland. EcoDataCenter är ett bolag i snabb tillväxt som avser att växa ytterligare genom förvärv och byggnation av fler klimatpositiva datacenter. www.ecodatacenter.se

Falun
Anläggningen i Falun drivs helt av förnybara energikällor och tack vare integrationen med Falu Energi & Vatten leds all överskottsvärme tillbaka till värmeverket där den används för uppvärmning eller produktion av förnyelsebart biobränsle (pellets). Anläggningen är designad för att vara så energisnål som möjligt och drivs helt med förnybara energikällor från Norrland. Detta gör vårt center i Falun till världens första klimatpositiva datacenter.

Piteå
EcoDataCenters anläggning i Piteå kommun ligger i ett område som är bevisat bra för placering av datacenter på grund av den stora tillgången av förnybar el samt ett klimat som är fördelaktigt för hållbar drift. Våra datacenters i Piteå är väl lämpade för många olika applikationer och branscher, inte minst rymdindustrin som har en fördelar av korta avstånd mellan antenner och datacenters.

I Piteå-regionen har vi även dold och EMP-skyddad plats djupt in i skogen på säkert avstånd från tätbefolkade områden. Detta center är idealiskt för högsäkerhetslösningar och applikationer som kräver skydd mot EMP.

Stockholm

EcoDataCenters två anläggningar i Stockholm underlättar för bolag i regionen som vill bli mer hållbara även inom IT. Genom att ha den mest kritiska utrustningen; som kräver lägsta möjliga latency; i Stockholm och volymerna i datacentret i Falun, förenklas omställningen till en mer hållbar IT- drift. Elbristen i Stockholmsområdet gör nyetableringar av stora av datacenter mindre gynnsam.

Relaterade artiklar

Siter som omnämns i artikeln

Main Site

Här skyddas dina värdefulla digitala tillgångar av avancerade säkerhetslösningar och till och med naturen själv. Välkommen till vår Main Site med enorma expansionsmöjligheter.

Arctic Sites

Den första av våra siter i Piteå ligger beläget på en EMP-skyddad plats på säkert avstånd från tätbefolkade områden. Placeringen av den andra avslöjar vi inte alls. Dessa center är med sin strategiska placering en mycket kostnadseffektiv lösning för LowDensity/High Latency-data. Den höga latituden (65°N) och låga latensen gör siten till den perfekta centret för bland annat rymdindustrin.

City Sites

EcoDataCenters anläggningar i Stockholm är byggda för att leverera det bästa av två världar – omedelbar access till LowDensity/Low Latency-data samt att bidra till en mer hållbar IT-drift. Genom att lagra den mest kritiska informationen (som kräver ultralåg latency) i Stockholm och volymerna i datacentren i Falun eller Piteå, optimeras din IT-drift och gör den samtidigt mycket kostnadseffektiv.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.