Nyheter

EcoDataCenter laddar för fortsatt tillväxt och expansion

Efter en period av intensiv utveckling intensifieras EcoDataCenters tillväxttakt ytterligare. För att möta en stigande efterfrågan på hållbara datacenterlösningar från den internationella marknaden optimeras bolagets organisation.   

EcoDataCenters kraftfulla erbjudande med skalbara och verifierat hållbara datacentertjänster i centrum genererar ett växande intresse från såväl befintliga som nya kunder, däribland flera ledande internationella företag. Nya kunder tillkommer samtidigt som existerande kunder växer. 

Med starkt stöd av bolagets huvudägare Areim, förbereder sig EcoDataCenter därför på en fas av ökad tillväxt med etablering av ytterligare datacenter och en vidareutveckling av organisationen i syfte att stärka bolagets expansionskraft.  

Som ett led i detta kommer bolagets VD Carl Frögelius att åta sig en ny roll där han är dedikerad till nya kunder och affärer. Därmed lämnar han rollen som VD. Detta sker i samråd med styrelsen och på Carls eget initiativ, då Carl med sin bakgrund har en viktig roll att spela för att möjliggöra bolagets ambitiösa tillväxtplaner. 

– Jag ser verkligen fram emot att sammanföra internationella kunder med de experter vi har i bolaget och hitta hållbara lösningar som matchar deras behov över tid. Vårt erbjudande är utformat för att främja kundernas tillväxt, säger Carl. 

Vidare har styrelsen utsett COO Dan Andersson till Carls efterträdare som VD, samtidigt som bolagets ordförande Lars Pettersson blir arbetande styrelseordförande i syfte att ytterligare stärka ledningsfunktionen.  

– Med Lars gedigna erfarenhet av att bygga och leda företag i kombination med Dans långa erfarenhet av ledarskap och kunskap om EcoDataCenters organisation, bildas en kraftfull mix av egenskaper. Detta är precis vad som krävs för att stärka EcoDataCenter inför den kommande tillväxtfasen. Att rollerna tillsätts med interna resurser är ett bevis på den imponerande bredd och erfarenhet vi redan har i organisationen, något vi kommer att bygga vidare på, säger Areims grundare Leif Andersson. 

– Jag brinner för att, tillsammans med alla anställda och våra partners, ta ansvaret för den ökade tillväxten som ska realiseras och känner mig både ödmjuk och stolt att få vara med och leda EcoDataCenter in i framtiden, säger Dan Andersson, tillträdande VD. 

– Det känns meningsfullt att intensifiera mitt engagemang i EcoDataCenter. Jag vill tillsammans med det kompetenta team som redan finns i bolaget vara med och bygga ett företag med ett passionerat fokus på kunder och medarbetare, säger Lars Pettersson. 

Relaterade artiklar

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.