Hållbarhet som verkligen gör skillnad

Låt oss guida dig i övergången till en mer hållbar it. Med vårt datacenter i Falun är vi pionjärerna som fortfarande leder utvecklingen inom hållbar datadrift.

 • Climate Calculation
 • Klimatkalkyl

  Hållbara datacenter och så kallad grön IT är vanligt förekommande ord idag och allt fler datacenter går ut och erbjuder klimatvänliga datacentertjänster. Inte alla kan härleda hur deras klimatpåverkan i själva verket ser ut. Vi kan med hänsyn till alla väsentliga påverkande faktorer leda i bevis hur vårt klimatavtryck på vår Main site i Falun är. Vår klimatkalkyl är mycket genomarbetad och bygger på Greenhouse Gas Protocol (GHGP) som utgångspunkt för vår hållbarhetsberäkning.

 • Lars Schedin, Senior Advisor
 • Hållbarhet i världsklass

  En klimatkalkyl som verkligen håller gör oss till marknadens tryggaste val när det gäller hållbar IT-drift.

  Även om uttrycket ”gröna datacenter” används flitigt, så är det stor skillnad på hur klimatavtrycket beräknas. Läs mer om hur vi tänker och agerar hållbart och dessutom utmanar branschens sätt att beräkna klimatavtryck.

  Fortfarande har ingen kommit i kapp oss när det gäller nivån på hållbarhet. Vi lär dig skilja på grönt och grönt när det gäller datacenter.

  Lars Schedin, Senior Advisor

 • Falun landscape
 • Steg för steg mot ett minskat klimatavtryck

  Vi har gjort det enkelt för våra kunder att steg för steg övergå till en mer hållbar drift. Genom att kombinera lagring på våra tre olika typer av siter kan vi anpassa tillgänglighet, hållbarhet och kostnadseffektivitet efter kunden specifika behov.

  Vårt hållbarhetsarbete omfattar utöver miljömässig hållbarhet även social och ekonomisk hållbarhet. Vi verkar för mångfald och jämlikhet och värnar om en hög etik i alla typer av affärsuppgörelser.

 • Rooms
 • Miljömässig hållbarhet på våra siter

  Artic sites

  Omgivna av norrländska skogar och nära ett flertal vattenkraftverk i närheten är våra Arctic Sites perfekt placerade för att ständigt ha tillgång till 100% förnyelsebar el i form av vattenkraft.

  City Sites

  Placeringen ett storstadsområde gör City sites till ett utmärkt komplement till våra övriga siter. City 1 försörjs delvis och av egenproducerade solenergi från solpaneler på byggnadens tak.

  Main sites

  När det gäller nivån på hållbarhet är vår Main site i Falun unik i världen. Den omfattar allt ifrån byggnationer och markbearbetning till teknikval, energiförsörjning och energiåtervinning.

 • Rooms
 • Hållbar IT hos EcoDataCenter

  För att förenkla valet av hållbara partners och leverantörer har vi skapat ett koncept som heter Sustainable IT by EcoDataCenter. Våra kunder och våra partners som erbjuder IT-tjänster har rätt att använda denna etikett i sin marknadsföring och produktinformation. Leta efter denna etikett när du väljer dina strategiska partners och leverantörer för att se till att de driftar sin IT hållbart hos EcoDataCenter i Sverige.

 • Unik lösning för värmeåtervinning

  Genom en integration med stadens kraftvärmeverk tillvara tas överskottsvärme och används för uppvärmning och tillverkning av förnybart biobränsle. Siten försörjs av 100% förnybar el – vattenkraft och vindkraft från norra Sverige. Byggnaderna är träkonstruktioner.


  Hållbarhet på riktigt

  Överskottsvärmen från våra serverhallar transporteras till värmekraftverket som ligger endast några hundra meter från EcoDataCenters Main site. Överskottsvärmen motsvarar en besparing på ca 700 – 800 timmar per år av drift med fossila bränslen vilket är mer än de totala CO₂-utsläppen från EcoDataCenter under ett år. Med hjälp från EcoDataCenter kan värmekraftverket öka sin pelletsproduktion vilket minskar de totala CO₂-utsläppen i och kring Falun.


  100% förnybar grön el

  Elen som finns tillgänglig på EcoDataCenter i Falun är 100% förnybar. Vi använder vare sig fossilbränsle eller kärnkraft. Vi har vår bas i Sverige som har en låg elskatt för datacenter vilket ger en mycket konkurrenskraftig genomsnittlig elkostnad. Utsläppen av växthusgaser från de energikällor vi använder är, sett ur ett livscykelperspektiv, mycket låga. I vår anläggning i Falun är både koldioxidutsläppen och energikostnaden lägre än det svenska genomsnittet.


  Överlägsen Power Usage Effectiveness (PUE)

  El- och kylsystem har utformats med högsta möjliga energieffektivitet. Resultatet är en utomordentligt bra energieffektivitetsfaktor för en Tier IV-anläggning, med en PUE (Power Usage Effectiveness = Energiförbrukning för IT (kW) / Total energiförbrukning (kW)) så låg som vid 1,15.


  Effektiv värmeåtervinning

  Värme från servrar i ett datacenter återanvänds normalt inte utan släpps ut i datacentrets omgivning och skapar en "värmeö". Våra datacenter tar istället tillvara all överskottsvärme (ERE – Energy Reuse Effectiveness). De är integrerade i större energi-ekosystem där värmen från datacentret återanvänds för uppvärmning av byggnader och som värme till industriella processer.Den gröna elen är grunden till hur vi har kunnat åstadkomma världens första klimatpositiva datacenter. Men hur går det till i praktiken?


Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra tjänster eller boka ett besök på någon av våra siter? Skicka in dina kontaktuppgifter här så återkommer vi till dig med mer information. Välkommen till EcoDataCenter.