Högsta fysiska säkerhetsspecifikationer

Det finns alla typer av fysiska säkerhetsrisker i ett datacenter – naturkatastrofer, katastrofer och olyckor orsakade av människor, attacker, risker på insidan från människor, brand och vattenskador. Men den fysiska säkerheten är ofta förbisedd trots sin kritiska betydelse. Vi fokuserar på att tillhandahålla Colocation som uppfyller högsta säkerhetsspecifikationer.

Marknadens modernaste passiva säkerhet

Säkerhet i världsklass på sajten

Vårt läge i Falun ger säkerhet i världsklass. Det är en plats med låga risker för naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människor, till exempel flygplan, lastbil eller järnvägsolyckor. Den närmaste stora vägen är 550 meter från platsen, närmaste järnväg är 1,7 km och flygplatsen 21 km bort. Inga luftvägskorridorer eller “holding stacks” (“väntrum”) för ankomna flygplan som väntar i närheten. Byggnadsytan i förhållande till den totala markytan som är tillgänglig är låg med tanke på storleken på tomten. Det låga täckningsförhållandet ger en bred avstängningszon, det vill säga avståndet mellan byggnaden och närmaste plats från vilken en explosiv enhet kan levereras.

Unikt naturligt stenväggsskydd

EcoDataCenters grundläggande tillvägagångssätt för säkerhetsdesign baseras på lager av skydd. Det innebär att flera konsekutiva lager skyddsåtgärder utnyttjas i koncentriska cirklar runt våra byggnader och runt varje privat datarum inom datacentrets byggnad. De börjar från den yttre omkretsen och flyttar inåt till det område i byggnaden eller i rummet som har det största skyddsbehovet. Varje lager är ömsesidigt oberoende och utformat för att minska den potentiella effekten av en attack, d.v.s. varje lager är utformat för att fördröja och inaktivera en attack så långt som möjligt.

Marknadens modernaste aktiva säkerhet

Axis.JPG

Avancerade säkerhetssystem

Vi använder avancerad säkerhetsutrustning, tekniker och förfaranden för att kontrollera och övervaka tillgången till våra datacenter. Marknadens modernaste säkerhetssystem används för detektering, screening, övervakning och aktivering och leverans av korrigerande åtgärder. Att nå Colocation-utrymmet kräver att du passerar flera säkerhetscheckpunkter.
novec_0.jpg

Miljövänligt brandskydd

Vi tillhandahåller avancerat och miljövänligt brandskydd med brandskyddssystem och rökdetektering för upptäckt i tidigt skede. EcoDataCenter använder nästa generation brandskyddsvätska, Novec™ 1230, som kombinerar enastående släckningsegenskaper med en utmärkt miljöprofil.  
Lämna dina uppgifter om du vill få kontakt med oss på EcoDataCenter!