Vad är PUE?

PUE är kvoten mellan den totala mängd energi ett datacenter använder och den mängd energi som datorutrustningen använder. PUE beskriver enkelt uttryckt hur mycket energi som används för kylning, belysning och annan overheadenergi. Ett lågt PUE-tal betyder hög energieffektivitet.

Ledande el- och kyleffektivitet

El- och kylsystem i EcoDataCenters anläggningar utformas med högsta möjliga energieffektivitet i åtanke. Vårt PUE är 1,15 vilket är ett mycket lågt PUE-tal för en anläggning med mycket hög driftsäkerhet genom flera redundanta system. Vi har uppnått vårt låga PUE genom mycket innovativa konstruktioner i el- och kylsystemen. Här är några exempel på hur vi når vårt mycket konkurrenskraftiga PUE:

ebm_09_logo_greentech_rgb.jpg

Hi-Tech kylfläktar

Vi använder kontinuerligt justerbara EG-centrifugalfläktar med direktdrift för att kyla våra datacenter baserat på aktuella kylbehov för att spara energi. Fläktbladen har en aerodynamiskt optimerad form som minskar strömbehov och ljud.
TG310+High+Res_13969532100.jpg

Hastighetskompressorer

Vi använder energieffektiva miljövänliga variabla hastighetskompressor med magnetiska lager för kylning under de varmaste sommardagarna. De använder kylmedel med en mycket låg global värmepotential (GWP – bidrag till växthuseffekten) i atmosfären.
386421.jpg

Variabla frekvensenheter

Vi använder variabla frekvensomriktare i vattenpumparna i våra kylsystem för att spara energi. De minskar automatiskt motorhastighet och strömdragning för att matcha lägre systembelastningar. Redundans i pumpgrupper tillåter också lägre hastigheter.
Lämna dina uppgifter om du vill få kontakt med oss på EcoDataCenter!