Vilka är vi?

EcoDataCenter är världens första klimatpositiva datacenter. Med innovativ design och världsledande teknik, bygger vi datacenter för colocation, HPC och wholesale/hyperscale. Vår första anläggning i Falun är ansluten till Falu Energi & Vatten och kan leda överskottsvärmen direkt tillbaka till värmeverket. Vår anläggning drivs helt på förnybara energikällor – och tillgången på förnybar energi är god norr om Dalälven och är designad för att vara så energisnål som möjligt. Vi är ett bolag i snabb tillväxt som avser växa både genom att köpa och att bygga flera datacenter.

EcoDataCenters ägare

EcoDataCenters huvudägare är sedan 2018 Areim, som med köpet av EcoDataCenter vill skapa ett nytt investeringssegment på fastighetsmarknaden. Med hjälp av EcoDataCenters klimatpositiva design ser man att man kan driva förändring i datacenterbranschen.