Vad är High Performance Computing (HPC)?

HPC är högpresterande superdatorkluster – d.v.s. hur man använder parallella processer för att kunna köra stora mängder avancerade, komplexa beräkningar effektivt, pålitligt och snabbt. En HPC-anläggning har en helt annan densitet än ett vanligt datacenter och mäts i antal kilowatt per rack. Densiteten ställer höga krav på kyl- och värme-lösningen i HPC-anläggningen. En HPC-anläggning har en helt annan densitet än vanliga datacenter, vilket ställer högre krav på tillgänglig elkraft samt kyl- och värmehanteringen i datacentret. För de företag som letar efter datacenter som har HPC-kapacitet är det viktigt att vara medveten om tillväxtpotential och nödvändiga förhållanden för att tillhandahålla så höga effektuttag som HPC innebär.

HPC-anläggningar med inbyggd säkerhet

HPC ställer särskilda krav på säkerheten. Många av de organisationer som arbetar med HPC, såsom fordons- och flygindustrin, medicin och forskning har stora krav på den fysiska säkerheten i datahallen. EcoDataCenters anläggningar har en lösning som gör att det är mycket svårt att ta sig fram till HPC-centret. Vi har fysiska murar, elstängsel och dubblerat helsvetsat stålstängsel samt rigida alarm, videoövervakning och rutingmässig patrullering av våra områden.

För organisationer med stora behov av HPC

Bil- och flygindustrin, läkemedelsföretag, forskningscentra och universitet är exempel på verksamheter som använder HPC och som därför behöver högpresterande server-miljöer.

Högsta prestanda på kyla och el

Att få tillräckligt med el för att driva en större HPC-anläggning är en utmaning. För många datacenter i tätort blir el snabbt en bristvara. EcoDataCenters anläggning har tack vare sin innovativa design och sin unika lösning med Falu Energi & Vatten högsta kapacitet för såväl kyla som el.

Modern kyllösning

En trång sektor för HPC (High Performance Computing) är kylkapacitet. Begränsningen utgörs dels av antalet köldbärare och hur de är konstruerade och installerade, dels av elförsörjningen. EcoDataCenter använder vätskebaserad kyla som går inne i racken. Vätskan har upp emot 3800 gånger högre kylkapacitet än vad luft har. Våra lösningar minskar dessutom kraftigt energiåtgången för kylning.

El för alla behov

I tätorter är el i de mängder som behövs för att driva en HPC-anläggning en bristvara. Vi har en ny standard för energieffektivitet för datacenter, samtidigt som vi har garanterad el för 50 MW. Värmen från servrarna samlas upp i ”skorstenar” och den varma luften omvandlas till vatten. Tack vare denna omvandling har vi kapacitet att skicka iväg 30-40 MW värme från hela anläggningen – med ett minimalt energitapp. Värmen bidrar positivt till värmeverket i Falun och överskottsvärmen producerar pellets – ett sätt att lagra fossilfri energi.

Klimatpositivt datacenter

EcoDataCenter är världens första klimatpositiva datacenter. Ju mer energi vi omsätter, desto mer CO₂-besparingar gör vi. Grunden är vår gröna el, ett enastående bra PUE (1,15) och en värmeåtervinning i världsklass. Dessutom använder vi kylmedel som har en GWP (global uppvärmningspotential) på 0-1 – och uppfyller F-gasförordningen. Allt detta skapar en hög och hållbar energieffektivitet – bra för ekonomin och bra för miljön.
Lämna dina uppgifter om du vill få kontakt med oss på EcoDataCenter!