Ren el för en bättre framtid

Elen som finns tillgänglig på EcoDataCenter i Falun är 100% förnybar. Vi använder vare sig fossilbränsle eller kärnkraft. Vi har vår bas i Sverige som har en låg elskatt för datacenter vilket ger en mycket konkurrenskraftig genomsnittlig elkostnad. Utsläppen av växthusgaser från de energikällor vi använder är mycket låga, sett ur ett livscykelperspektiv. I vår anläggning i Falun är koldioxidutsläppen ännu lägre än det svenska genomsnittet, liksom energikostnaden. Det som är bra för miljön är också ekonomiskt sunt!

Hydrokraft

Vi har förbindelser med flera regionala vattenkraftverk och med nationell vattenkraft.

Miljövänlig CHP-kraft

I vår anläggning i Falun, är vi förbundna med Falu Energi & Vattens CHP-anläggning (Combined Heat and Power Plant). Vi får 16 MW genererat från skogsspill, som trädtoppar.

Vindkraft

Våra datahallar i Falun har nätanslutning för direktanvändning till kraft som kommer från två vindkraftverk i närheten av Falun.

Extremt låga CO₂-utsläpp

Sverige har de lägsta CO₂-utsläppen från elproduktion inom EU och bland de lägsta i världen med 17 gram CO₂eq/kWh. Utsläppen från el som används i våra datacenter i Falun är ca 8 gram CO₂eq/kWh.

Mycket konkurrenskraftiga elpriser

Sveriges låga elpriser gör landet till en optimal plats i Europa för elintensiva verksamheter som datacenter. Huvuddelen av den förnybara elen i Sverige produceras i de norra delarna av landet. Flera stora 400 kV nätförbindelser passerar nära vårt datacenter i Falun, vilket betryggar en stabil strömförsörjning och låga elpriser.