Vår värdefördel baseras på en oöverträffad TCO

IT-chefer måste vara försiktiga med att välja rätt satsningar för investeringar och fokusera på kärnkompetenser som är kritiska för möjliga framgångar i framtiden. Att hantera sitt eget Datacenter är sannolikt inte en strategiskt viktig komponent i den strategin, vilket är anledningen till att allt fler företag outsourcar sin Datacenter-drift till tredjepartsleverantörer. Logiken bakom denna trend är en betydligt lägre totalkostnad för drift (Total Cost of Operations, TCO). formula.jpg

Ingen tid för nedtid?

TCO inkluderar alla relevanta kostnader, inklusive förväntad driftstoppskostnad, vilket är en funktion av sannolikheten för ett Datacenteravbrott beroende på dess Tier-nivå multiplicerat med kostnaden för ett Datacenteravbrott. Ponemon-institutets utredning för kostnadskontroll av kostnadskontroll i 2016 kvantifierar den genomsnittliga kostnaden för ett oplannat Datacenteravbrott på 740.357 dollar för de 67 amerikanska Datacenterna i studien. Läs mer om studien här.
0w-uta0xz7w-karsten-wurth.jpg

Grön betyder lägre kostnad

Datacentra förbrukar stora mängder energi och släpper överskottsvärmen ut i omgivningen. Allt fler aktörer inser konsekvenserna av den globala uppvärmningen och ökade CO2-utsläpp och efterfrågan på gröna datacenter ökar därför snabbt. Tillväxten för gröna datacenter är snabbare än för datacenter generellt. Orsakerna till att välja ett grönt datacenter varierar; allt från en önskan att ta ett samhällsansvar och leda utvecklingen i sin bransch till en rädsla för att halka efter i utvecklingen.  EcoDataCenter är världens grönaste Datacenter, ett bidrag till en bättre och mer hållbar värld.

Vi slår våra konkurrenters TCO 100% av gångerna

Vi erbjuder en branschledande Uptime på 100% för våra Tier IV-tjänster. Innovativ konstruktionsdesign med väl beprövade tekniska delsystem gör att vi kan erbjuda en certifierad Tier IV-lösning till en konkurrenskraftig kostnad jämfört med våra konkurrenter (som ofta är “självcertifierade” som Tier III eller Tier III +, varav den senare inte ens existerar).
Construction.jpg

Minskad CAPEX

Tredjepartsleverantörer av Datacenter uppnår betydande stordriftsfördelar. Det är svårt att bygga ”rätt storlek” med eget internt Datacenter. Om man överdimensionerar storleken kommer resurserna att slösas bort och om man underdimensionerar storleken kan det bli ännu dyrare. Colocation tillåter dig att ”betala i takt med att du växer” (“pay-as-you-grow”).
yetqklnhsui-matthew-henry.jpg

Minskad energikostnad

Elpriserna i Sverige är de lägsta i EU och vår PUE är enastående. Således använder vi mindre el och betalar mindre för den jämfört med andra Datacenter. Det vi totalt reducerar våra energikostnader med kan vara så mycket som 75% jämfört med eget internt Datacenter eller ett traditionellt Colocation Datacenter.

NREL-Data-Center-2013-Most-Efficient-Computer-Cooling-Green-Energy-System.jpg

Minskad OPEX

Vi har specialiserad kompetens och utvecklade processer för att designa och driva extremt effektiv verksamhet. Vi har också större erfarenheter av kostnadseffektiv Datacenter-design och mer köpkraft för infrastrukturhårdvara än traditionella interna Datacenter-lösningar.