Vad är Energy Reuse Effectiveness (ERE)?

ERE beskriver energiåtervinningen i ett datacenter. I de allra flesta datacenter återanvänds inte överskottsvärmen. Istället släpps den rakt ut i atmosfären. Mikroklimatet runt datacentret påverkas av den så kallade ”värme-ö” som uppstår av utsläppet av värme vilket kan leda till artförändringar för både flora och fauna – bland annat. Om överskottsvärmen istället återvinns för att värma något eller driva en industriell process, får man en hög ERE.

All överskottsvärme från våra datacenter återanvänds

De servrar som står i ett datacenter genererar värme. Denna värme samlar vi upp. Våra datacenter i Falun är anslutna till en Combined Heating and Power (CHP)-anläggning. Det möjliggör återanvändning av värme från datacentret i produktion av träpellets och för att producera värme för fjärrvärmesystemet. Värmeåtervinningen från datacentret eliminerar CHP-anläggningens marginalanvändning av fossila bränslen (såsom t.ex. gasol och olja) på vintern.

Värmen producerar förnybara träpellets

Värmen från våra datacenter i Falun kommer att användas för torkningsprocessen i den närliggande träpelletsfabriken. Normalt stängs den under vintern, på grund av brist på fjärrvärme. Med hjälp av vår överskottsvärme kan mer förnybar träpelletsenergi produceras. Den kan i sin tur användas i fjärrvärmesystemet och till andra kunder som annars använder bränsleolja för uppvärmning.

IMG_1685.jpg
download.jpg

Värme från datacentret används för fjärrvärme

Värme från vårt datacenter i Falun används i fjärrvärmesystemet under vintrarna. Detta raderar behovet av värmeproduktion med fossila bränslen som gasol och olja som har höga CO₂-utsläpp. Detta kombinerat med CO₂-besparingarna från träpelletsproduktionen överstiger de totala koldioxidutsläppen från datacentrets elanvändning under ett år. Nettoeffekten är en minskning av de totala CO₂-utsläppen i energi-ekosystemet. Detta skapar det första CO₂-positiva datacentret i världen.
_MG_4199.jpg
_MG_6026.jpg

Värmepumpar för en hållbar framtid

För att maximera effektiviteten använder vi värmepumpar för att öka temperaturen från datacentret upp till 95° C.
IMG_1692.jpg

CO₂-värmepumpar

En del av våra värmepumpar är gjorda av standardkomponenter som är speciellt konstruerade och godkända för höga temperaturer med det miljövänliga och framtidsinriktade köldmediet CO₂ (R744).

IMG_1745.jpg

Absorptionsvärmepumpar

Datacentret i Falun ligger bredvid en kraftvärmeanläggning som möjliggör användning av högeffektiva absorptionsvärmepumpar. De använder ånga som drivande energi och ingen el är nödvändig för att producera högkvalitativ fjärrvärme.

Lämna dina uppgifter om du vill få kontakt med oss på EcoDataCenter!