EcoDataCenters datahallar

EcoDataCenters första anläggning ligger i Falun. Området är på totalt 80000 m2, 200 km från Stockholm. Här uppförs ett antal datahallar av olika storlek. Den första datahall som uppförs för colocation har ett effektuttag på 3MW för el och kyla. Områdets totala tillgängliga effektuttag är i dagsläget 48 MW.

En ny standard för datahallar

Vi sätter en ny norm för hur datahallar byggs och drivs. Dels genom att koppla ihop datahallarna med det omgivande energi-ekosystemet så att all överskottsvärme tas tillvara. Vi bygger världens grönaste datahallar. Det gör vi genom värmeåtervinning, hög energieffektivitet och genom att endast använda 100% förnybar el. Dels genom innovationer i en myriad detaljer, vad gäller såväl själva byggnaderna som lösningar för strömförsörjning, värme och kyla. Vare sig vi bygger för colocation eller för en specifik kund, har vi tagit designen till en ny nivå. Det skapar en unik kostnadsfördel samtidigt som vi kan erbjuda högsta möjliga driftssäkerhet. Vi designar vår datacenter för 100% upptid (uptime) och erbjuder lösningar för Tier III och Tier IV.

Operatörsoberoende lösningar för konnektivitet

EcoDataCenter är operatörsoberoende. Vi erbjuder nätverksanslutning via flera nätoperatörer, inklusive leverantörer av svartfiber och våglängder. Om din nätoperatör inte redan är på plats kan vi bjuda in dem att etablera sig i våra datacenter för att uppfylla kundspecifika behov. Vi tillhandahåller också anslutningar mellan våra olika datacenter.

LEED™ Platinum

EcoDataCenters datahallar i Falun avser att uppnå LEED™ (Leadership in Energy and Environmental Design) Platinum-certifiering. En del av våra byggnader har ett grönt tak som är bra för energibesparing och förbättrad termisk prestanda för byggnader. Vegetationen minskar temperaturen i byggnaden, ger en CO₂-reduktion och minimerar stormvattenpåverkan samt ökar takets hållbarhet.

Lämna dina uppgifter om du vill få kontakt med oss på EcoDataCenter!