Våra datacenter

MAIN Site Falun – Anläggningen i Falun drivs helt av förnybara energikällor och tack vare integrationen med Falu Energi & Vatten leds all överskottsvärme tillbaka till värmeverket där den används för uppvärmning eller produktion av förnyelsebart biobränsle (pellets). Anläggningen är designad för att vara så energisnål som möjligt och drivs helt med förnybara energikällor från Norrland. Detta gör vårt center i Falun till världens första klimatpositiva datacenter.

ARCTIC Sites Piteå – EcoDataCenters anläggning i Piteå kommun ligger på en hög latitud vilket är en stor fördel när det kommer till samverkan med rymdindustrin. Närheten till antennerna i rymden säkerställer en snabb anslutning och sänker latensen. Detta åstadkoms genom att ansluta satellitantenner (belägna vid en teleport) direkt till datacentrens infrastruktur. För att möjliggöra detta har centret en direkt fiberanslutning mellan teleport och datacenter samt en plattform för att hantera satellitdata. I Piteå-regionen har vi även dold och EMP-skyddad plats djupt in i skogen på säkert avstånd från tätbefolkade områden. Detta center är idealiskt för högsäkerhetslösningar och applikationer som kräver skydd mot EMP.

CITY Site Stockholm – EcoDataCenters två anläggningar i Stockholm underlättar för bolag i regionen som vill bli mer hållbara även inom IT. Genom att ha den mest kritiska utrustningen; som kräver lägsta möjliga latency; i Stockholm och volymerna i datacentret i Falun, förenklas omställningen till en mer hållbar IT- drift. Elbristen i Stockholmsområdet gör nyetableringar av stora av datacenter mindre gynnsam.

Världens grönaste datacenter

EcoDataCenter är en svensk datacenterkoncern med stort miljöfokus. Med innovativ design och världsledande teknik bygger vi datacenter för colocation, HPC och wholesale/hyperscale. LÄS MER

EcoDataCenters erbjudande för Colocation och HPC

Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga priser för colocation och HPC. Att vi lyckas vara så kostnadseffektiva trots påkostad säkerhet och driftssäkerhet, beror på vår låga energiåtgång i kombination med extremt låga energipriser.

Colocation

EcoDataCenters erbjudande med 100% driftssäkerhet (Uptime), högsta säkerhet och bästa hållbarhet, med en mycket konkurrenskraftig Total Cost of Ownership (TCO) ändrar normen för hela branschen.

LÄS MER

High-Performance Computing

Tillgång till ström är ofta en bristvara för större HPC-anläggningar. EcoDataCenter har tack vare sin innovativa design och sin unika lösning med Falu Energi & Vatten högsta kapacitet för såväl kyla som el.

LÄS MER
 

Våra datacenters placering

Datacentret i Falun ligger på ett grönområde med en total yta på 80 000 m2, som ligger 1,4 km från centrum i Falun och 200 km nordväst om Stockholm. Sajten omfattar datacenter med varierande storlek med ett totalt tillgängligt effektuttag på 65 MW för el och kyla, redundant matad från oberoende och separata primära kraftstationer i närheten av sajten. Byggnaderna är mycket modulära och kan enkelt anpassas efter kundens behov.
Lämna dina uppgifter om du vill få kontakt med oss på EcoDataCenter!