Våra datacenter

EcoDataCenter är världens grönaste datacenterlösning. Vi bygger och driver klimatpositiva datacenter för colocation och HPC.  Vi har god tillgång till förnybar energi som ger oss de stora mängder ström och kyla som behövs för att driva våra anläggningar och det till en unikt låg kostnad. Vår första anläggning ligger  i Falun, Sverige och är integrerad i energi-ekosystemet med Falu Energi och Vatten. Vi får förnybar energi att driva datacentret och skickar tillbaka överskottsvärmen som används för att värma Falu stad och driva pelletsfabriken.

Världens grönaste datacenter

Att vi är världens grönaste datacenter beror på att vi endast använder förnybar energi med mycket låga koldioxidutsläpp. Ingen kärnkraft och inget fossilbränsle. Vår energieffektivitet är mycket hög (vårt PUE-tal är 1,15)  vilket vi åstadkommit genom innovativ design och väl beprövade tekniska system. Dessutom återanvänds all värme från datacentret och skapar positiva effekter för det närliggande värmekraftverket och pelletsfabriken. Effekten i kapad åtgång av fossilt bränsle är så stor att vi blir klimatpositiva.

LÄS MER

EcoDataCenters erbjudande för Colocation och HPC

Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga priser för colocation och HPC. Att vi lyckas vara så kostnadseffektiva trots påkostad säkerhet och driftssäkerhet, beror på vår låga energiåtgång i kombination med extremt låga energipriser.

Colocation

EcoDataCenters erbjudande med 100% driftssäkerhet (Uptime), högsta säkerhet och bästa hållbarhet, med en mycket konkurrenskraftig Total Cost of Ownership (TCO) ändrar normen för hela branschen.

LÄS MER

High-Performance Computing

Tillgång till ström är ofta en bristvara för större HPC-anläggningar. EcoDataCenter har tack vare sin innovativa design och sin unika lösning med Falu Energi & Vatten högsta kapacitet för såväl kyla som el.

LÄS MER
 

Våra datacenters placering

Datacentret i Falun ligger på ett grönområde med en total yta på 80 000 m2, som ligger 1,4 km från centrum i Falun och 200 km nordväst om Stockholm. Sajten omfattar datacenter med varierande storlek med ett totalt tillgängligt effektuttag på 65 MW för el och kyla, redundant matad från oberoende och separata primära kraftstationer i närheten av sajten. Beräknad ”Latency” för våglängder till Stockholm är 2-2,5 ms, med ytterligare 8-10 ms från Stockholm till Amsterdam och 11-14 ms till London. Byggnaderna är mycket modulära och kan enkelt anpassas efter kundens behov. EcoDataCenter har ambitionen att uppnå LEED ™ Platinum-certifiering för bygg- och Tier IV-certifiering från Uptime Institute® för de tekniska systemen i datacentret.
Lämna dina uppgifter om du vill få kontakt med oss på EcoDataCenter!