Colocation-tjänster med prestanda i världsklass

EcoDataCenter tillhandahåller Colocation-lösningar med prestanda i världsklass till kunder med affärskritiska krav. Vår unika kombination av Uptime, Security och Sustainability med en mycket konkurrenskraftig Total Cost of Operations (TCO) är ett paradigmskifte. Ett Datacenter för framtiden. Grundläggande grundvalar i vårt grundläggande koncept för prestanda i världsklass beskrivs nedan. Våra Datacenterlösningar är flexibla och vi kan skräddarsy specifika Datacenterlösning till dina behov – samt ge en enklare lösning om det behövs.

0w-uta0xz7w-karsten-wurth(1).jpg

100% Uptime

EcoDataCenter är det enda Datacentret i Norden som uppfyller kraven för Uptime Institute Tier IV. Läs mer
od9eozfsoh0-frank-mckenna.jpg

Oöverträffad säkerhet

Vi tillhandahåller marknadens modernaste säkerhet, baserat på unik passiv och aktiv säkerhet och unikt anläggningssäkerhetssystem. Läs mer
ju2mghohdsw-jon-flobrant.jpg

Världens grönaste Datacenter

EcoDataCenter är det mest hållbara datacentret i världen – en förutsättning för en hållbar framtid! Läs mer

Hur fungerar Colocation?

Alla organisationer måste klara av störningar och möjligheterna till digitalisering och mestadels inom en begränsad budgetmiljö. Att hantera egna Datacenter är sannolikt inte en strategiskt viktig komponent för framtiden. Allt fler företag outsourcar därför deras Datacenterverksamhet till en tredjepartsleverantör. Colocation är en bra Datacenterlösning utan stora kapitaltillskott eller långa ledtider som krävs för att bygga och hantera egna lösningar. Colocation kan tillhandahållas där du behöver det och när du behöver det, i små eller stora steg med säkert utrymme och ström i en mycket tillgänglig och redundant miljö.

HSI_0003417.jpg

Flexibla och agila Colocation-lösningar

Vi har utvecklat våra Colocation-lösningar till de högsta möjliga prestandanivåerna. Våra Colocation-lösningar är flexibla och smidiga. Vi kan erbjuda extrema prestandalösningar, men också erbjuda lösningar som i första hand fokuserar på kostnadseffektivitet. Våra tjänster kan enkelt anpassas och skräddarsys – det är inbyggt i vår design. Det breda utbudet av val som är tillgängliga för kunden uppnås genom standardiserade och modulära tekniska delsystem. Här är några exempel på alternativ som kunden kan välja mellan:

Datacenter Colocation

Vi erbjuder en mängd Colocation-lösningar i våra Datacenter. Vi erbjuder fullt anpassade lösningar för större kunder i privata rum, privata sviter i delade rum eller anpassade burar. Kunden kan anpassa sin EcoDataCenter Colocation-lösning från 10 skåp. Våra säljare och Datacenter-experter kan styra dig genom processen att anpassa din Colocation-lösning. Vi erbjuder även enskilda rack i delat utrymme.

1456815035786.jpg

Customized Private Rooms

Customized Private Rooms (”anpassade privata rum”) är helt oberoende, små privata Datacenter inom vårt Datacenter som startar vid 100 rack. De är fullt flexibla med egna dedikerade kyl-, kraft- och säkerhetssystem.
1485891174658.jpg

Customized Private Suites

Customized Private Suites (”anpassade privata sviter”) är fullt anpassade, små privata Datacenter med gemensam kylning och strömförsörjning. Privata sviter är fullt flexibla och erbjuds från 20 rack och uppåt.
server_room2+v2.jpg

Customized Cages

Vi erbjuder Customized Cages (”anpassade burar”) från 10 rack och uppåt. Vår design kan använda massiva plåtpaneler för ökad integritet utan att påverka luftflödet med säkra lösningar för tak och höjda golv.
Kontakta vårt säljteam för att lära dig mer

Optimal hantering av värme och kyla

Vi konfigurerar rack och yta för optimerade luftflöden baserat på elförbrukning. Våra ”air containment solutions” stöder både varma gångar (cold-aisle) och varma gångar (hot-aisle), beroende på kundens enskilda behov. Våra lösningar minskar energiförbrukningen kraftigt för kylning, vilket reducerar kundens kostnader för den totala energiförbrukningen och eliminerar hotspots som vanligtvis finns i traditionella Datacenter utan ”air containment solutions”. Våra Datacenter-experter hjälper dig att bestämma den mest praktiska strategin för ditt datautrymme. Vi kan erbjuda följande lösningar:

containaire-soft-partition-dual-door-cold-aisle-467x350.jpg

Varma gångar – “Hot Aisle Containment“

Den varma gången är innesluten för att samla in IT-utrustningens hetluft, så att resten av Datacentret blir ett stort kalluftsflöde. Varma och kalla luftflöden separeras därigenom.
eco-aisle.jpg

Vertikala skorstenar

Vår vertikala skorstenslösning använder en skorsten som styr varma luftflöden från baksidan av skåpet till ett plenum i taket, vilket gör att resten av Datacentret blir ett enda stort kalluftsflöde.
isoflo-row.jpg

Kalla gångar – “Cold Aisle Containment“

Den kalla gången är innesluten, så att resten av Datacentret blir ett stort luftsplenum. Kallgångslösningar har en takkonstruktion installerad på toppen av skåpen.
Kontakta vårt säljteam för att lära dig mer

Lösningar för strömförsörjning

Våra Datacenter har redundanta mellanspänningsnätanslutningar och har flera parallella helt oberoende strömförsörjningssystem med egna transformatorer, backupgenerator, UPS och strömmatningar för att garantera maximal tillgänglighet. Varje system är fullt sektionsindelat hela vägen till datarummet. Varje skåp har dubbelt (A + B) strömmatning som en standarddesign. Ytterligare C och D strömkällor kan tillhandahållas som tillval.

maxresdefault.jpg

Flexibel anslutning och strömfördelning

Strömskenor med ”Tap-off”-punkter används för kraftöverföring, vilket ger snabb installation, hög flexibilitet och tillförlitlighet. ”Tap-off”-boxar sträcker sig från 1-fas 16A 230V AC till 3-fas 63A.
ciscowireonce_web.jpg

Flera strömmatningar

Vårt unika Tier IV Green Power Concept bygger på en multi-matad redundant topologi med fyra oberoende nätaggregat (AD). Missionskritiska servrar kan använda 4 olika PSU-enheter för högsta Uptime.
ap8886-detailed.jpg

Energimätning

Vi mäter och övervakar faktisk energianvändning för varje kund i Power Distribution Units (PDU) eller alternativt energimätare i strömskenor. Inkommande data gör att du kan diagnostisera fel och vidta omedelbara åtgärder.
Kontakta vårt säljteam för att lära dig mer

Lösningar för konnektivitet

EcoDataCenter är en operatörsoberoende Colocation-leverantör. Vi erbjuder nätverksanslutning via flera nätoperatörer, inklusive leverantörer av Svartfiber och Våglängder. Om din nätoperatör inte redan är på plats kan vi bjuda in dem att etablera sig i vårt Datacenter för att uppfylla kund-specifika behov. Vi tillhandahåller också anslutningar mellan våra olika Datacenter.

HSI_0004852.png

Meet-Me-Room

Fiberoptiska kablar går in i vårt Datacenter via flera stationer för ökad säkerhet och mångfald, vilket leder till redundanta centraliserade Meet-Me-Rooms. Vi erbjuder både fiber och kopparanslutningar.
HSI_0004875.jpg

Structured Cabling

Vi tillhandahåller Structured Cabling (”strukturerad kablagelösning”) inom kundutrymmet. Vår fullskaliga design använder innovativa och modulära välstrukturerade kabellösningar och kablage med hög portdensitet.
adva-cloudconnect.png

EcoDataCenter Secure Connectivity

EcoDataCenter Secure Connectivity är en avancerad säker Våglängdsanslutningslösning som kan krypteras och som kopplar samman våra Datacenter. Tjänsten kan också anslutas till olika IX-mötesplatser.
Kontakta vårt säljteam för att lära dig mer