Vad är Colocation?

Colocation är en tjänst som innebär att du som kund placerar dina servrar i en av våra datahallar istället för att äga och sköta din egen datahall. Du äger dina servrar. Vi ansvarar miljön runtomkring, det vill säga för säkerhet, uppkoppling, driftssäkerhet samt kraft och kyla. Colocation kräver inte de stora kapitaltillskott eller de långa ledtider som behövs för att bygga och hantera egna lösningar. Colocation köper du där du behöver det och allt eftersom du behöver det, i säkra utrymmen, och med ström och kyla i en mycket tillgänglig och redundant miljö.

Fördelar med EcoDataCenters Colocation

EcoDataCenter tillhandahåller Colocation-lösningar med prestanda i världsklass till kunder med affärskritiska krav. Vår kombination av driftssäkerhet (uptime), säkerhet och hållbarhet, med en mycket konkurrenskraftig Total Cost of Ownership (TCO) är ett paradigmskifte för en hel bransch. Våra Colocation-lösningar är flexibla och smidiga. Vi kan erbjuda extrema prestandalösningar, men också lösningar som i första hand fokuserar på kostnadseffektivitet. Våra tjänster kan enkelt anpassas och skräddarsys – det är inbyggt i vår design.

100% Uptime

EcoDataCenter är det första datacentret i Norden som uppfyller kraven för Uptime Institute Tier IV. Vi garanterar därmed att servrarna är fria från driftsstopp.

Läs mer

Oöverträffad säkerhet

Vårt datacenter ligger mycket säkert. Dessutom har vi marknadens modernaste säkerhet med passiv och aktiv säkerhet, med ett avancerat anläggningssäkerhetssystem.

Läs mer

Världens grönaste datacenter

EcoDataCenter försörjs av 100% förnybar el, är energieffektivt och återvinner all överskottsvärme! Nettoeffekten av vårt datacenter gör att vi är klimatpositiva.

Läs mer

Flexibla och agila Colocation-lösningar

Vi erbjuder fullt anpassade lösningar för större kunder i privata rum, privata sviter i delade rum eller anpassade burar.

1456815035786.jpg

Customized Private Rooms

Customized Private Rooms (”anpassade privata rum”) är helt oberoende, små privata datacenter inom vårt datacenter som startar vid 100 rack. De är fullt flexibla med egna dedikerade kyl-, kraft- och säkerhetssystem.
1485891174658.jpg

Customized Private Suites

Customized Private Suites (”anpassade privata sviter”) är fullt anpassade, små privata datacenter med gemensam kylning och strömförsörjning. Privata sviter är fullt flexibla och erbjuds från 20 rack och uppåt.
server_room2+v2.jpg

Customized Cages

Vi erbjuder Customized Cages (”anpassade burar”) från 10 rack och uppåt. Vår design kan använda massiva plåtpaneler för ökad integritet utan att påverka luftflödet med säkra lösningar för tak och höjda golv.

Optimal hantering av värme och kyla

Vi konfigurerar rack och yta för optimerade luftflöden baserat på elförbrukning. Våra ”air containment solutions” stöder både kalla gångar (cold-aisle) och varma gångar (hot-aisle), beroende på kundens enskilda behov. Våra lösningar minskar energiförbrukningen kraftigt för kylning, vilket reducerar kundens kostnader för den totala energiförbrukningen och eliminerar hotspots som vanligtvis finns i datacenter. Våra datacenter-experter hjälper dig att bestämma den mest praktiska strategin för ditt datautrymme. Vi kan erbjuda följande lösningar:

Varma gångar

Den varma gången är innesluten för att samla in IT-utrustningens hetluft, så att resten av datacentret blir ett stort kalluftsflöde. Därigenom separeras varma och kalla luftflöden.

Vertikala skorstenar

Vår vertikala skorstenslösning använder en skorsten som styr varma luftflöden från baksidan av skåpet till ett plenum i taket, vilket gör att resten av datahallen blir ett enda stort kalluftsflöde.

Kalla gångar

Den kalla gången är innesluten, så att resten av datahallen blir ett stort luftsplenum. Kallgångslösningar har en takkonstruktion installerad på toppen av skåpen.

Lösningar för strömförsörjning

Våra datacenter har redundanta mellanspänningsnätanslutningar och har flera parallella helt oberoende strömförsörjningssystem med egna transformatorer, backupgenerator, UPS och strömmatningar för att garantera maximal tillgänglighet. Varje system är fullt sektionsindelat hela vägen till datahallen. Varje skåp har dubbelt (A + B) strömmatning som en standarddesign. Ytterligare C och D strömkällor kan tillhandahållas som tillval.

Flexibel anslutning och strömfördelning

Strömskenor med ”Tap-off”-punkter används för kraftöverföring, vilket ger snabb installation, hög flexibilitet och tillförlitlighet. ”Tap-off”-boxar sträcker sig från 1-fas 16A 230V AC till 3-fas 63A.

Flera strömmatningar

Vårt unika Tier IV Green Power Concept bygger på en multi-matad redundant topologi med fyra oberoende nätaggregat (AD). Missionskritiska servrar kan använda 4 olika PSU-enheter för högsta Uptime.

Energimätning

Vi mäter och övervakar faktisk energianvändning för varje kund i Power Distribution Units (PDU) eller alternativt energimätare i strömskenor. Inkommande data gör att du kan diagnostisera fel och vidta omedelbara åtgärder.

Lösningar för konnektivitet

EcoDataCenter är en operatörsoberoende Colocation-leverantör. Vi erbjuder nätverksanslutning via flera nätoperatörer, inklusive leverantörer av Svartfiber och Våglängder. Om din nätoperatör inte redan är på plats kan vi bjuda in dem att etablera sig i vårt datacenter för att uppfylla kund-specifika behov. Vi tillhandahåller också anslutningar mellan våra olika datacenter.

Meet-Me-Room

Fiberoptiska kablar går in i vårt datacenter via flera stationer för ökad säkerhet och mångfald, vilket leder till redundanta centraliserade Meet-Me-Rooms. Vi erbjuder både fiber och kopparanslutningar.

Structured Cabling

Vi tillhandahåller Structured Cabling (”strukturerad kablagelösning”) inom kundutrymmet. Vår fullskaliga design använder innovativa och modulära välstrukturerade kabellösningar och kablage med hög portdensitet.

Secure Connectivity

EcoDataCenter Secure Connectivity är en avancerad säker våglängdsanslutningslösning som kan krypteras och som kopplar samman våra datacenter. Tjänsten kan också anslutas till olika IX-mötesplatser.
Lämna dina uppgifter om du vill få kontakt med oss på EcoDataCenter!