Utökning av datacentret i Falun pågår

Byggnaden står nu färdig och kommer tas i drift inom kort. I och med denna investering kommer anläggningen ha en kapacitet om 10 MW. En fjärdedel av våra totalt 80,000 kvm i Falun kommer därmed att vara bebyggd, med option på ytterligare mark för att kunna erbjuda >100 MW.

EcoDataCenter är världens grönaste datacenter

Vi erbjuder datacenterlösningar med prestanda i världsklass till kunder med verksamhetskritiska krav – till en oslagbar kombination av säkerhet och hållbarhet. Våra datacenters finns i Falun och i Piteå. Våra lösningar omfattar Colocation och HPC, och vi har nära samarbeten med systemintegratörer och molnleverantörer.

EcoDataCenters unika fördelar

EcoDataCenter tillhandahåller datacenterlösningar med prestanda i världsklass till kunder med missionskritiska krav. Vår unika kombination av oöverträffad Uptime, säkerhet och hållbarhet till en mycket konkurrenskraftig TCO (Total Cost of Ownership) är ett paradigmskifte. Vi bygger datacenter för framtidens normer om hållbarhet och prestanda.
Energy Efficiency.jpg

100% förnybar el

Elen som finns tillgänglig på EcoDataCenter i Falun är 100% förnybar. Inget fossilbränsle och ingen kärnkraft  används för att driva anläggningarna.

LÄS MER
Namnl?s.png

Energieffektiv design

El- och Kylsystem har utformats för högsta energieffektivitet samt möjliggörande av underhåll under samtida drift med dubbla, trippla och för vissa system kvadrupla redundanta lösningar.

LÄS MER
Wate heat reuse.jpg

Värmeåtervinning

Överskottsvärmen från EcoDataCenter återvinns av Falu Energi & Vatten som kan eliminera sitt behov av fossila bränslen. Det är därför vi är klimatpositiva.

LÄS MER

NÄR NEDTID INTE ÄR ETT ALTERNATIV

Det första datacentret i Norden som avser att klara kraven för Uptime Institute Tier IV LÄS MER

En målsättning om 100% upptid

EcoDataCenters anläggning siktar på att klara kraven för Uptime Institute Tier IV ceritifiering men vi har samtidigt byggt in en flexibilitet för att kunna erbjuda alla kunder en lämplig lösning anpassad till specifika behov. Det betyder i klarspråk att våra el- och kylsystem har så många backup-varianter att vi kan garantera en helt avbrottsfri miljö, fri från såväl planerade som oplanerade driftstopp.

Redundanta Elsystem

Elförsörjningen kommer från flera parallella oberoende kraftkällor. Förlorar vi strömmen i ett, tar nästa system över.

LÄS MER

Redundanta Kylsystem

Varje datahall har dubbla kylsystem som självständigt klarar att försörja hela anläggningen med all nödvändig kyla.

LÄS MER

NÄR FYSISK SÄKERHET ÄR VIKTIGT

När säkerhet i ditt datacenter är viktigt. LÄS MER

Säkerhet i världsklass

EcoDataCenters grundläggande tillvägagångssätt för säkerhetsdesign baseras på lager av skydd. Dessa är flera oberoende på varandra följande skikt av skyddsåtgärder. De börjar från yttre skalskydd och rör sig inåt till byggnaden, datahallarna och till slut i kundens rackskåp med passiva och aktiva system för detektering, screening, övervakning och aktivering och leverans av korrigerande åtgärder. LÄS MER

NÄR TOTALKOSTNADEN FÖR DIN IT-DRIFT ÄR AVGÖRANDE

När de totala kostnaderna för verksamheten är viktiga LÄS MER

Överlägsen totalkostnad för drift

IT-chefer står inför flera utmaningar i sin dagliga verksamhet. Alla företag idag måste klara av störningarna och möjligheterna till digitalisering inom en begränsad budget. Att hantera ett eget datacenter är sannolikt inte viktigt för de flesta företag. Därför outsourcar allt fler organisationer sitt datacenter till en tredjepartsleverantör. Logiken bakom denna trend är helt enkelt överlägsen Total Cost of Ownership (TCO). EcoDataCenter erbjuder en oöverträffad TCO!

Minskad kapitalkostnad

Det är svårt att bygga ”rätt storlek” med eget internt datacenter. Med oss kan du undvika ny Capex, “pay-as-you-grow” och uppnå stordriftsfördelar.

Minskad energikostnad

Våra datacenter har bättre PUE-effekt (Power Usage Effectiveness) och lägre energikostnader än internt eller andra colocation datacenter i EU.

Lägre driftskostnader

Vi har specialiserad kompetens och processer för att driva extremt effektiv verksamhet som minskar kostnaderna och minskar risken för driftstopp kraftigt.

LÄS MER