EcoDataCenter är världens grönaste datacenter

EcoDataCenter är världens grönaste datacenter. Vi erbjuder datacenterlösningar med prestanda i världsklass till kunder med verksamhetskritiska krav – till en oslagbar kostnad. Vårt första datacenter finns i Falun i Dalarna. Våra lösningar omfattar Colocation och HPC. Vi samarbetar med systemintegratörer och molnleverantörer.

EcoDataCenters unika fördelar

EcoDataCenter tillhandahåller datacenterlösningar med prestanda i världsklass till kunder med missionskritiska krav. Vår unika kombination av oöverträffad Uptime, säkerhet och hållbarhet till en mycket konkurrenskraftig TCO (Total Cost of Ownership) är ett paradigmskifte. Vi bygger datacenter för framtidens normer om hållbarhet och prestanda.
Energy Efficiency.jpg

100% förnybar el

Elen som finns tillgänglig på EcoDataCenter i Falun är 100% förnybar. Inget fossilbränsle och ingen kärnkraft  används för att driva anläggningarna.

LÄS MER
Namnl?s.png

Energieffektiv design

El- och kylsystem har utformats med högsta energieffektivitet för en anläggning med Tier III och Tier IV Uptime, vilket innebär dubbla, trippla och kvadrupla redundanta system.

LÄS MER
Wate heat reuse.jpg

Värmeåtervinning

Överskottsvärmen från EcoDataCenter återvinns av Falu Energi & Vatten som kan eliminera sitt behov av fossila bränslen. Det är därför vi är klimatpositiva.

LÄS MER

NÄR NEDTID INTE ÄR ETT ALTERNATIV

Det första datacentret i Norden som uppfyller kraven för Uptime Institute Tier IV

LÄS MER

Det första Tier IV datacentret i Norden

EcoDataCenters anläggningar är de första i Norden som siktar på att klara kraven för Uptime Insitute Tier IV. Det betyder i klarspråk att våra el- och kylsystem har så många backup-varianter att vi kan garantera en helt avbrottsfri miljö, fri från såväl planerade som oplanerade driftstopp.

Tier IV Elsystem

Elförsörjningen kommer från flera parallella oberoende kraftkällor. Förlorar vi strömmen i ett, tar nästa system över.

LÄS MER

Tier IV Kylsystem

Varje datahall har dubbla kylsystem som självständigt klarar att försörja hela anläggningen med all nödvändig kyla.

LÄS MER

ENASTÅENDE FYSISK SÄKERHET

När säkerhet i ditt datacenter är viktigt.

LÄS MER

Säkerhet i världsklass

EcoDataCenters grundläggande tillvägagångssätt för säkerhetsdesign baseras på lager av skydd. Dessa är flera oberoende på varandra följande skikt av skyddsåtgärder. De börjar från yttre skalskydd och rör sig inåt till byggnaden, datahallarna och till slut i kundens rackskåp med passiva och aktiva system för detektering, screening, övervakning och aktivering och leverans av korrigerande åtgärder.

LÄS MER

OÖVERTRÄFFAD TOTALKOSTNAD FÖR DRIFT AV VERKSAMHETEN

När de totala kostnaderna för verksamheten är viktiga

LÄS MER

Överlägsen totalkostnad för drift

IT-chefer står inför flera utmaningar i sin dagliga verksamhet. Alla företag idag måste klara av störningarna och möjligheterna till digitalisering inom en begränsad budget. Att hantera ett eget datacenter är sannolikt inte viktigt för de flesta företag. Därför outsourcar allt fler organisationer sitt datacenter till en tredjepartsleverantör. Logiken bakom denna trend är helt enkelt överlägsen Total Cost of Ownership (TCO). EcoDataCenter erbjuder en oöverträffad TCO!

Minskad kapitalkostnad

Det är svårt att bygga ”rätt storlek” med eget internt datacenter. Med oss kan du undvika ny Capex, “pay-as-you-grow” och uppnå stordriftsfördelar.

Minskad energikostnad

Våra datacenter har bättre PUE-effekt (Power Usage Effectiveness) och lägre energikostnader än internt eller andra colocation datacenter i EU.

Lägre driftskostnader

Vi har specialiserad kompetens och processer för att driva extremt effektiv verksamhet som minskar kostnaderna och minskar risken för driftstopp kraftigt.

LÄS MER