EcoDataCenters första datahall snart färdigbyggd

Det närmar sig driftsstart för EcoDataCenters nya datahall. Den 27 april 2018 gläntade vi på dörrarna och bjöd de första kunderna samt organisationer i regionen runt Falun på en förhandstitt. Det är en processindustri som växer fram vars syfte är att säkra kundernas servrar med dubbla, tripla och kvadrupla system. I den första datahallen skapas rum för colocation och HPC. Vår samverkan med Falu Energi och Vatten ger en värmeväxling som skapar unika kostnads- och hållbarhetsfördelar, vilket blev tydligt för våra första besökare.

LÄS MER

Världens grönaste Datacenter

EcoDataCenter tillhandahåller Datacenterlösningar med prestanda i världsklass till kunder med missionskritiska krav. Vår unika kombination av oöverträffad Uptime, Security och Sustainability vid en mycket konkurrenskraftig Total Operations Cost (TCO) är ett paradigmskifte. Ett Datacenter för framtiden och ett ställe för en hållbar framtid!
Energy Efficiency.jpg

100% förnybar el

Elen som finns tillgänglig på EcoDataCenter i Falun är 100% förnybar. Varken fossilbränsle eller kärnkraft finns tillgänglig.

LÄS MER
Namnl?s.png

Energieffektiv design

El- och kylsystem har utformats med högsta energieffektivitet för en anläggning med Tier III och Tier IV Uptime.

LÄS MER
Wate heat reuse.jpg

Värmeåtervinning

Värmeåtervinning från Datacentret eliminerar överskottsproduktion av värme med fossila bränslen och skapar ett CO₂-positivt Datacenter.

LÄS MER

NÄR NEDTID INTE ÄR ETT ALTERNATIV

Det enda Datacentret i Norden som uppfyller kraven för Uptime Institute Tier IV

LÄS MER

Det första Tier IV Datacentret i Norden

Datacenter är kritiska för alla större organisationer idag. Kostnader för driftstopp kan enkelt överstiga alla andra kostnader som är förknippade med Datacenter. Överordnade garantier för Uptime är avgörande för företag som strävar efter att möta kundernas förväntningar. EcoDataCenter är den enda leverantören i Norden som klarar kraven för Uptime Institute Tier IV.
IMG_1096.JPG

Tier IV Elsystem

Våra elsystem är feltoleranta enligt Uptime Institute Tier IV-infrastrukturtopologi. Våra datacentraler har flera parallella helt oberoende kraftverk som är fullt indelade.

LÄS MER
IMG_1076.jpg

Tier IV Kylsystem

Varje Datacenter har helt överflödiga (2N) A- och B-kylsystem för att ge stabilt luftflöde, temperatur och fuktighet. Varje system är självständigt kapabelt att tillhandahålla all kylning som krävs i alla datarum.

LÄS MER

ENASTÅENDE FYSISK SÄKERHET

När säkerhet i ditt Datacenter är viktigt

LÄS MER

Säkerhet i världsklass

EcoDataCenters grundläggande tillvägagångssätt för säkerhetssäkerhetsdesign baseras på lager av skydd. Dessa är flera oberoende på varandra följande skikt av skyddsåtgärder som används i koncentriska cirklar runt byggnader och inom Datacentret kring privata datarum. De börjar från yttre skalskydd och rör sig inåt till byggnadens eller rummets område med passiva och aktiva system för detektering, screening, övervakning och aktivering och leverans av korrigerande åtgärder. LÄS MER

OÖVERTRÄFFAD TOTALKOSTNAD FÖR DRIFT AV VERKSAMHETEN

När totala kostnaderna för verksamheten är viktiga

LÄS MER

Överlägsen totalkostnad för drift

IT-chefer står inför flera utmaningar i sin dagliga verksamhet. Alla företag idag måste klara av störningarna och möjligheterna till digitalisering inom en begränsad budgetmiljö. Att hantera ett eget Datacenter är sannolikt inte viktigt för ett företags IT-strategi, varför allt fler företag outsourcar deras Datacenter till tredjepartsleverantörer istället. Logiken bakom denna trend är helt enkelt överlägsen Total Cost of Operations (TCO). EcoDataCenter erbjuder en oöverträffad TCO!

Minskad kapitalkostnad

Det är svårt att bygga ”rätt storlek” med eget internt Datacenter. Med oss kan du undvika ny Capex, “pay-as-you-grow” och uppnå stordriftsfördelar.

Minskad energikostnad

Våra Datacenter har bättre PUE-effekt (Power Usage Effectiveness) och lägre energikostnader än internt eller andra Colocation Datacenters i EU.

Lägre driftskostnader

Vi har specialiserad kompetens och processer för att driva extremt effektiv verksamhet som minskar kostnaderna och minskar risken för driftstopp kraftigt.

LÄS MER
Top