Om oss

Behovet av datacenter runt om i världen ökar. Redan i dag överstiger internettrafiken per timme hela den årliga trafiken för år 2000. Utvecklingen innebär ett ökat behov av energi, vilket också påverkar miljön i hög grad. I slutänden är faktumet starkt kostnadsdrivande.

Varje datacenter har ett stort behov av elektricitet. Telekom- och IT-området använder i dag cirka 10 procent av all världens el.1 De flesta datacenter får sin el ifrån energisystem som drivs med fossila bränslen.2 Samtidigt har datacenter en hög energiförlust på grund av en ofta ogenomtänkt teknisk infrastruktur. De flesta tar inte till vara på den värme som alstras, utan släpper den rakt ut i atmosfären. Det är inte bara negativt för miljön, det kostar även mer.

EcoDataCenter är svaret på problemet. Världens första klimatpositiva datacenter med högsta prestanda och en kostnadseffektiv lösning. Det är ett nytt sätt att tänka.

EcoDataCenters verksamhet bygger på helt förnyelsebar energi, integrerat i ett befintligt energisystem. Återanvändningen av värmen och överskottsenergin gör EcoDataCenter till ett datacenter i framkant. Samarbete med innovativa partners och en solid energi-infrastruktur gör satsningen unik.

EcoDataCenter erbjuder ett intelligent och hållbart tänkande genom hela processen. Det är en smart investering för framtiden. Med oss får ni tillgång till högsta prestanda och det blir inte mer kostsamt, utan istället både billigare och bättre. Tillsammans med oss tar ni inte bara ställning i hållbarhetsrapporten – ni gör ett aktivt ställningstagande för en hållbar framtid.

Fakta

  • Tre byggnader på sammanlagt 23 250 kvadratmeter.
  • 18 megawatt.
  • Garanterad upptid på 100 procent.
  • Energikällor: Sol, vind, vatten och sekundära biobränslen.
  • Säkerhetsklassificerat enligt Tier IV (högsta möjliga). Datacentret kommer även att skyddas av kraftiga ytterväggar i betong och avancerade larm-, kontroll- och övervakningssystem.
  • Power Usage Effectiveness (PUE): mindre än 1,15. (Tier IV-design)
  • Miljövänlig design med hus certifierade enligt LEED-Platinum.
  • Sedumtak (växter) som kyler byggnaderna på sommaren.


1 Directions Towards Future Green Internet, 12th Int. Symposium on Wireless Multimedia Communications.
2 ibid.