EcoDatacenter investerar i mark för nya datacenter i Falun med hög säkerhet och låg miljöpåverkan.

EcoDC AB, bolaget bakom EcoDataCenter, köper mark av Falu Energi & Vatten för att bygga datacenter för kunder med krav på maximal driftsäkerhet och minimal miljöpåverkan till låg kostnad.

Falu Energi & Vattens arbete med att utveckla förutsättningar för klimateffektiva datacenterlösningar i Falun har pågått under några års tid. Nu går samarbetet in i en ny fas i och med att EcoDC köper tomtmarken i anslutning till Västermalmsverket i Falun. Totalt handlar det om ca 25 000 m2 industrimark som EcoDC köper av Falu Energi & Vatten.

– Datacenter är en starkt växande bransch i Sverige och datadrift blir en allt viktigare exporttjänst, inte minst tack vare de nya lägre svenska energiskatterna för outsourcad datadrift, säger Lars Thunell, styrelseordförande för EcoDC AB. Vårt samarbete med Falu Energi & Vatten, där vi köper el men samtidigt kan återföra värmen som våra datacenter genererar till fjärrvärmenätet, gör att vi får en lösning som är både bra för miljön och ger mycket låga driftkostnader. Med enbart förnybar energi och effektiva värmeväxlare för kylning blir EcoDataCenter världens första klimatpositiva datacenter. Det ger oss en synnerligen konkurrenskraftig produkt på en marknad med stor internationell tillväxt, och där vi redan har långt gångna diskussioner med många svenska och internationella kunder.

– Vi är naturligtvis glada över investeringsbeslutet från EcoDC. Vi har samverkat under flera års tid, och när datorhallarna är i drift kommer EcoDC att vara en av våra största energikunder, säger Per Dahlberg, VD på Falu Energi & Vatten. Den integrerade energilösningen, där värmeenergi kan återföras i fjärrvärmenätet, gör dessutom att vi kan sänka CO2-utsläppen, vilket naturligtvis är positivt för både miljön och alla Falubor. Att EcoDC dessutom bidrar med nya arbetstillfällen under både byggtiden och driften är ytterligare en positiv effekt.

– Vår förhoppning är att den här nya industrin både stärker det befintliga näringslivet och lockar nya aktörer till vår kommun, säger Linda Wallin, Falu kommuns näringslivschef.  Att vi snart har ett klimatsmart datacenter blir ytterligare ett argument för att verka och driva företag i Falun. Satsningen ligger också helt i linje med vår vision ”Ett större Falun”.

Susanne Norberg (S) är kommunstyrelsens ordförande i Falu kommun. Även hon ser positivt på datacenteretableringen.
– Sverige har blivit attraktivt för den här typen av etableringar och det känns bra att vi har ett konkurrenskraftigt alternativ som gör att EcoDC väljer Falun. I Falun har vi förutsättningar och kunnande för att utveckla en världsunik och klimatsmart verksamhet. Det här är bra för Faluns attraktionskraft för andra etableringar, vår arbetsmarknad och vårt klimatarbete, säger Susanne Norberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

EcoDataCenter är den enda leverantören i Norden som kan erbjuda den allra högsta driftsäkerhetsklassen, Tier 4, vilket även gäller för anläggningarna som projekteras i Falun.
– Vi vet att många företagsledningar underskattar riskerna med den IT-driftmiljö de har idag, säger Lars Schedin, VD på EcoDC AB. Även ett driftstopp på någon minut kan få förödande konsekvenser på verksamheten, och många system kan ta flera timmar eller t.o.m. dagar innan de är fullt återställda.

Datacenter har kallats för Sveriges nya basindustri. Internationellt ökar omsättningen för datacentertjänster med mellan 10 och 15 % per år. Med Sveriges kombination av låga elpriser, miljövänlig energiproduktion, stabil energiförsörjning, goda klimatförutsättningar och hög datamognad finns det goda förutsättningar för svenska aktörer att möta det snabbt växande behovet av datacentertjänster, inte bara för kunder i Sverige utan i hela Europa.