Lars Schedin ny verkställande direktör

Lars Schedin

Lars Schedin

Lars Schedin har utsetts till verkställande direktör i EcoDC AB. Lars har det senaste decenniet arbetat tillsammans med olika riskkapitalbolag för att utveckla verksamheten i bolag som Coor Service Management, Empower Group, Zodiak Media Group och Cabonline, där han i olika perioder gått in som CFO, COO eller CEO. Tidigare har han även arbetat med verksamhetsstyrning inom bolag som Electrolux, If Skadeförsäkring och Essselte.

– Datacenter är en starkt växande bransch, och det unika erbjudande som EcoDatacenter erbjuder gjorde att det var lätt beslut att tacka ja till den här möjligheten, säger Lars Schedin. I takt med att företag blir allt mer digitala och dataintensiva ökar behoven av säker och effektiv drift, och vi räknar med att växa snabbare än branschen.

– Vi vet att många företagsledningar underskattar riskerna med den IT-driftmiljö de har idag, säger Lars Schedin. Även ett driftstopp på någon minut kan få förödande konsekvenser på verksamheten, och många system kan ta flera timmar eller t.o.m. dagar innan de är fullt återställda. EcoDatacenter är det enda företaget i Norden som kan erbjuda den allra högsta driftsäkerhetsklassen, det som Uptime Institute benämner Tier IV. Vi har dessutom energieffektiva lösningar som återvinner värmen från datacentret, vilket både ger unikt goda klimateffekter och låga driftkostnader.

Datacenter har kallats för Sveriges nya basindustri. Internationellt ökar omsättningen för datacentertjänster med mellan 10 och 15 % per år. Med Sveriges kombination av låga elpriser, stabil energiförsörjning, goda klimatförutsättningar och hög datamognad finns det goda förutsättningar för svenska aktörer att möta det snabbt växande behovet av datacentertjänster, inte bara för kunder i Sverige utan i hela Europa.